Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlem!

Här får du som medlem i avdelning Jönköping information om vad som händer och vilka frågor styrelsen har på agendan och arbetar med.

Därför är det viktigt med en förtroendevald på arbetsplatsen

En arbetsplats utan förtroendevald är en arbetsplats med mycket liten möjlighet att påverka. Vårdförbundets mål är att det ska finnas minst en förtroendevald på varje arbetsplats. För att få en förtroendevald och därmed få möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp behöver du och dina kollegor ordna ett val och välja en förtroendevald på er arbetsplats. Två goda skäl till att välja en förtroendevald på din arbetsplats är:

  1. Möjligheten att påverka din arbetssituation Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen. Frågor som till exempel chefstillsättningar, ombyggnationer, schemaförändringar, ekonomi, personalförändringar, ändrade arbetssätt med mera, är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas. Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter.
  2.  Information och hjälp/stöd från Vårdförbundet. När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det denna som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet. Den förtroendevalda förmedlar också den information som behövs för att kunna hjälpa er när behov uppstår. Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få både hjälp och information utan förtroendevald!

Här hittar du mer information om att vara förtroendevald på arbetsplatsen.

Ny mandatperiod

Från och med den 1/1 2020 är det ny mandatperiod för alla som nu är förtroendevald på arbetsplatsen.Det är hög tid att ni som medlemmar ordnar medlemsmöte för val av förtroendevald på arbetsplatsen.

Uppdatera dina uppgifter

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om var du arbetar och rätt kontaktuppgifter så vi kan organisera vår verksamhet rätt och nå dig med viktig information. Du uppdaterar enkelt dina uppgifter via vår webb. Påminn gärna dina kollegor att göra det samma.

I november har Vårdförbundet varit extra synliga

Nu i november har Vårdförbundet en rekryterings- och synlighetsmånad där vi tagit fokuserat på att vara ute och synas på arbetsplater och i samhället. Vi har tagit fram tryckt material i form av affischer, bordsryttare och klistermärken som har satts upp på din arbetsplats av din förtroendevald. Behöver ni mer material kan du själv, eller din förtroendevalde, beställa i medlemsbutiken på Vårdförbundets webb. Materialet är gratis.

Vi har vid tre tillfällen haft seminarier om ”En önskvärd löneprocess” i Värnamo, Eksjö och Jönköping. Till dessa seminarier, som handlar om hur en önskvärd löneprocess kan uppnås, bjöd vi in alla medlemmar, icke medlem samt chefer som tillhör våra fyra yrkesgrupper, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. De som har sin tjänst inom Region Jönköpings Län fick gå på arbetstid.

Vidare har vi haft informationsbord och besökt och fortsätter att besöka arbetsplatser och göra ”nattvandringar” på våra tre sjukhus för att Vårdförbundet ska bli mer synliga under denna månad.

Drop-in i våra nya lokaler

Den 21 oktober flyttade avdelning Jönköping in i nya lokaler som ligger på Östra Storgatan 23, Jönköping. Detta vill vi fira genom att har drop-in den 6 december mellan kl 09:00 – 15:00 med glögg, pepparkakor och gemenskap. Du är varmt välkommen att komma,  ta gärna med några medlemmar på din arbetsplats.

Lönekriterier 2019 och 2020 i region och kommuner

Din förtroendevald på arbetsplatsen ska tillsammans med din chef tagit fram lönekriterier för löneöversyn 2019. De ska ha identifierat särskilt yrkesskickligt i befintliga lönekriterier, med Vårdförbundets förslag som ingång, och där detta inte har gått ska de ha lagt till dem. Även erfarenhet ska beaktas och löna sig. Detta är det vi avtalat om med SKL.

Nu måste vi hålla i och fortsätta arbetet med dessa lönekriterier som för bästa resultat ska göras arbetsplatsnära. Inför 2020 års löneöversyn behöver ni utveckla och fördjupa dem ännu mer på er arbetsplats för att de ska bli lönekriterier att tala om. Lönekriterierna är nyckeln till att din chef ska kunna sätta rättvisande lön på dig och dina kolleger, för att chefen ska kunna motivera lönen/påslaget och att ni pratar om samma sak och för att du ska kunna förstå varför du får den lön du får och vad du kan göra för att kunna göra en lönekarriär och öka din lön.

Lönekriterier som anger vad som är särskilt yrkesskickligt och även räknar in erfarenhet är verktyget för att få till en lönespridning och en löneutveckling över tid. Diskutera era lönekriterier med dina kolleger på arbetsplatsen. Vad är särskilt yrkesskickligt på er arbetsplats? Har ni fått vara med att utforma dem och tycka till om dem? Prata med din förtroendevald på arbetsplatsen hur hen arbetar med lönekriterierna tillsammans med er chef nu inför löneöversynen 2020.

Har ni ingen förtroendevald på er arbetsplats så är det dags att välj en så att ni får möjlighet att påverka era lönekriterier vilka är förutsättningen till en lönespridning och löneutveckling över tid.

Här befinner vi oss i 2019 års löneöversyn i kommuner och region

På vår webb hittar du information om var vi befinner oss just nu i 2019 års löneöversyn gällande tecknande av lokala löneavtal (LOK), överläggningar inför löneöversyn 2019, löneavstämning och när din nya lön betalas ut. Här hittar du också var du ska vända dig om du har frågor gällande detta.

En central uppföljning och analys inom Regionen kommer att ske första halvan i december. Vi kommer att noga titta på varje arbetsplats, enhet och verksamhetsområde samt alla våra fyra yrken var för sig. För kommunerna gör vi det samma samt för allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och skolsköterskor.

Regionens överskott på 900 miljoner

Region Jönköping är den enda region i landet som har en budget i balans men som också har 900 miljoner, nästan en miljard, i överskott. Vårdförbundet anser att delar av dessa pengarna kan regionen använda för att uppfylla intentionen i vårt gemensamma avtal. Vårdförbundets mål/yrkande är fortfarande 10 000 kr mer i månaden under den treåriga avtalsperioden till de som är särskilt yrkesskickliga. Samtidigt ska alla ha en god löneutveckling och erfarenhet ska löna sig.

Regionen har varit mycket tydliga med att lagd budget ligger för 2019 och att man inte på något sätt vill ändra på denna. Inför Regionens budget 2020 skickade vi ut våra yrkanden till alla politiska partier och i koalitionens budgetförslag nämns ett flertal av våra yrkanden. Därefter har vi gjort ytterligare medskick till Regionens budget 2020. 

Kontakt

Har du frågor eller undrar över något kontaktar du:

  • din förtroendevald på arbetsplatsen
  • eller ring TGF (tillgänglig förtroendevald) vardagar kl 08:00-16:00 på 036 - 30 64 41
  • du kan också ringa Vårdförbundet Direkt vardagar kl 08:00-18:00 på 0771 - 420 420

Med vänlig hälsning

Iréne Sjövall Sanned, Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -