Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej Förtroendevald i Avd. Jönköping!

Nu går vi in i årets sista månad, tycker personligen att detta år rusat fram med rasande fart, har lite svårt att fatta att det nu är hög tid att börja adventspynta. Här kommer en kort sammanställning om vad som är aktuellt just nu. Många av er träffades på förtroendevaldträffen  i Vrigstad den 29 november och ni som var där vet redan det mesta av den information som jag nu sammanfattar.

Utredning om specialistutbildningar

På nationell nivå har det gjorts en utredning på regeringens uppdrag om specialistsjuksköterskor. Utredningen har gjorts av Kent Nauclér. Resultatet av denna utredning är inte till vår fördel då den föreslår att antalet reglerade specialistutbildningar för sjuksköterskor ska minska till 3 i stället för som i dag 11. De utbildningar som föreslås finnas kvar är inriktningarna anestesi, operation och intensivvård.

Det rimmar dåligt då vården i alla andra sammanhang strävar mot att flytta ut från sjukhusen till den nära vården. Utredaren vill även ge arbetsgivaren större mandat att styra utbildningarnas innehåll kopplat till den egna verksamhetens behov och att de i större utsträckning ska vara yrkesexamen och i mindre grad på akademisk nivå. Dessa faktorer påverkar i så fall våra medlemmars möjlighet till rörlighet och löneutveckling.

Nationellt har Vårdförbundet reagerat starkt på denna utredning och vi behöver lyfta vikten av specialistkunskap i alla sammanhang. Viktigt för er att veta är att detta endast är en utredning, inga beslut är fattade så än finns det möjlighet till påverkan.

Vad kommer hända med löneavtalet HÖK 16?

Vi har till årsskiftet möjlighet att säga upp vårt löneavtal med SKL eller låta det fortgå ytterligare ett år och det görs nu nationellt nogsamma övervägande till vilket beslut som ska tas. Man träffar också SKL varje vecka för dialog. Det innebär att vi inte säkert vet om vi har något löneavtal till nästa års löneöversyn. Vi kan därför inte starta upp några löneöversyner för 2019 förrän vi har besked om vad som sker med vårt avtal. Ni kommer få information så snart vi vet.

Barnmorskeförbundet blir egen fackförening

Barnmorskeförbundet beslutade att gå vidare med att bli eget fackförbund och kommer från den 1 januari att som yrkesförbund tillhöra SRAT. Vårdförbundet kommer precis som tidigare fortsätta att organisera barnmorskor och arbetar nu på hur vi även ska kunna stödja våra barnmorskemedlemmar i deras yrkesfrågor och yrkesutveckling då de inte längre kan tillhöra barnmorskeförbundet som yrkesförbund.

Ny medlemsavgift från 1 januari

Från 1 januari höjs medlemsavgiften med 30 kr till en månadsavgift på 295kr, mer information kommer att finnas på vår hemsida. Under kommande år ges dock fortsatt möjlighet till 25% skatteavdrag på inbetald fackavgift.

Verksamheten i Jönköping 2019

Styrelsen i avdelning Jönköping har under hösten arbetat fram en verksamhetsplan fr 2019. I det arbetet har vi vägt in de råd och förslag vi fått genom den medlemsenkät som vi skickade ut till samtliga medlemmar innan dess. Vi kommer under nästa år sträva efter att möta medlem nära eller i anslutning till arbetet. Vi kommer att arbeta med hur vi ger bättre stöd till dig som förtroendevald på arbetsplatsen, förslagsvis genom mentorskap. Då du som förtroendevald är Vårdförbundet närmast medlem.

Vi vill även ge er förtroendevalda ett kit med broschyrer och någon mindre profilprodukt som ni kan använda när ni möter nya medarbetare. Det kan underlätta för er att samtala om medlemskapet. Vi funderar även på att göra en årsöversikt till er över kommande aktiviteter över året.

Styrelsen och lokal organisation

Vår ombudsman Joel Ahonen avslutar sin anställning i Vårdförbundet vid årsskiftet. Det har genomförts en rekrytering och jag, Eva-Lotta Lager, har fått tjänsten som förbundsombudsman i Vårdförbundet Enhet Sydost med placering i Jönköping. Jag tillträder tjänsten 1 januari vilket innebär att Iréne Sjövall Sanned som är vice ordförande träder in som ordförande. Styrelsen kommer tillfälligt utse en vice ordförande tills det kan förrättas val i samband med årsmötet nästa år. Det kommer även förrättas fyllnadsval av styrelseledamöter då antalet i styrelsen nu är färre än vad årsmötet beslutade 2017. 

Jag vill avsluta med att tacka dig för ditt engagemang och det arbete som du lagt ner för Vårdförbundet och alla medlemmar under det gångna året. Jag tror och hoppas på en nytt år med nya utmaningar, nya vunna segrar och nya bra samarbetsformer även om jag kommer finnas i en annan roll framöver.

God Jul och Gott Nytt År!

Eva-Lotta Lager, Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -