Förtroendevald i Jönköping

Här finns lokal information för dig som är förtroendevald på arbetsplats.

Utbildning

Nya förtroendevalda inbjuds till Facklig grundkurs dag 1 för förtroendevalda på arbetsplats. Kursen äger rum på Vårdförbundets kansli i Jönköping följande datum 2020:

 • 7 januari
 • 3 februari
 • 2 mars
 • 27 april
 • 18 maj
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 14 december

När du gått introduktionen kan du anmäla dig till Facklig grundutbildning dag 2-4 som är 3 dagar och genomförs i Linköping. Grundutbildningar dag 2-4 är följande datum 2020:

 • 14-16 januari
 • 25-27 februari
 • 17-19 mars
 • 14-16 april
 • 12-14 maj
 • 15-17 september
 • 6-8 oktober
 • 10-12 november
 • 1-3 december

Anmälningar till introduktionsutbildning och grundutbildning sker via Aktiviteter och utbildningar. Du behöver vara inloggad på vår hemsida för att kunna anmäla dig.

Mandatperiod

Som förtroendevald på arbetsplatsen väljs du av arbetsgruppen. Mandatperioden är två år, 2020-01-01-2021-12-31.

Välj förtroendevald på arbetsplatsen

I samband med anmälan som förtroendevald anmäls du även som skyddsombud hos arbetsgivaren. Utgångspunkten är att man väljer en förtroendevald på varje arbetsplats.

Som arbetsplats inom region Jönköpings län avses per varje första linjens chef.

Inom kommunerna anses varje förvaltning som en arbetsplats.

Som förtroendevald på arbetsplats inom region Jönköpings län bör man samverka med övriga förtroendevalda inom kliniken.

Vid oklarheter, ring till oss på telefonnummer 036-30 64 41.

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud inom avdelning Jönköping är:

Angelica Hansen, region Jönköpings län - Kirurgisk vård, 010-244 79 38

Fatmir Zogaj, region Jönköpings län - Medicinsk vård, 010-242 15 98

Fatmir Zogaj, region Jönköpings län - Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 010-242 15 98

Kristina Bergholtz, region Jönköpings län - Bra Liv, 072-545 85 38

Karolin Nilsson Nordqvist, region Jönköpings län - Verksamhetsstöd och service, karolin.nilsson.nordqvist@rjl.se

Arja Ringström, Jönköpings kommun, 072-210 65 30.

Medlemsmöte

För att stimulera till kollegiala möten bidrar Vårdförbundet Jönköping med max 30 kronor per deltagande medlem till fika. Med fika avses kaffe/te och fralla eller bulle, muffins, kaka, eller frukt.

För mötet gäller följande kriterier

 • Förtroendevalda på arbetsplatsen bjuder in till mötet
 • Alla deltagare ska vara medlemmar i Vårdförbundet
 • Aktiviteten ska inte förväxlas med en avdelningsträff eller kategorimöte
 • Aktiviteten ska innehålla facklig information eller samtal kring yrkesfrågor

Ersättning för utlägg för fika görs på blanketten "Reseräkning för förtroendevalda" där kvittot bifogas. Detta skickas till kansliet i Jönköping snarast efter mötet och tillsammans med deltagarförteckning och en kort sammanfattning av medlemsmötet.

Relaterade länkar

Arbetsmiljöverkets interaktiva utbildning om arbetsmiljö