Lönesamtalet

Så här ska lönesamtalet gå till

  • Vi är överens med arbetsgivaren att lönesamtalet ska vara ett fysiskt samtal där lönesättande chef ska ge en välgrundad motivation till sitt löneförslag med stöd av lönekriterier inklusive prestationssamtalet, en motivering till hela bedömningen, både vad som är bra och vad som kan bli bättre. Som anställd ska man vid lågt utfall få klart för sig på vilket sätt förändring ska ske för att man ska kunna få en bättre löneutveckling. Uteblir en välgrundad motivering av din nya lön så kan du ha blivit felaktigt lönesatt. Chefen ska ge dig en förklaring till varför du får den lön du får, det är vi överens om med arbetsgivaren.

 

  • För att ni ska lönesättas efter er prestation är det viktigt att ni använder er av lönekriterier som stämmer med er verksamhet, att de är arbetsplatsnära och väl kända av medlem. I dessa lönekriterier ska man kunna identifiera vad särskilt yrkesskickligt är oavsett om ni har lönekriterier som är arbetsplatsnära eller generella. Vårt löneavtal går ut på att vi ska få till en lönespridning och en löneutveckling över tid för våra yrkesgrupper. Lönespridning och löneutveckling är målet i vårt avtal och premiering av särskilt yrkesskickliga och erfarenhet som ska löna säg är medlet/verktyget som möjliggör att vi når målet. Arbetsgivaren vill dock att det nya löneförslaget ska baseras på befintliga lönekriterier vilka då inte alltid identifierar särskilt yrkesskickligt. Arbetsgivarens definition av särskilt yrkesskicklig är:  ”Den som på bästa sätt uppfyller befintliga lönekriterier är att anse som särskilt yrkesskicklig”.

 

  • Vi är också överens med arbetsgivaren om att det är hur man gör saker och inte vad man gör som ska lönesättas och vi ska fortfarande enligt vårt avtal lönesättas individuellt och differentierat. Jag föreslår att du själv fyller i dina lönekriterier och bedömer dig själv och din prestation och ta sen med dig detta och använd det vid ditt lönesamtal. Det är viktigt att du är väl förberedd.

 

  • Alla fackförbund har på gemensamt möte blivit informerade om att chef kan och också får höja sitt förslag till lön vid sittande bord om chefen förstår vid lönesamtalet att hen glömt ta hänsyn till något när man satte sitt löneförslag. Lönen är inte färdig förrän avstämningen är gjord och detta sker inom varje verksamhetsområde 14 dagar efter att chefen har lämnat sina löneförslag.  Att kommunicera löneförslag direkt i lönesamtalet är ett initiativ från arbetsgivaren. Vi är överens med arbetsgivaren att den förändring som införs i lönesamtalet, att ett löneförslag ska kommuniceras i samtalet, inte innebär någon förändring i de fackliga organisationernas möjlighet att föra samtal kring enstaka individer vars lönesättning av olika skäl inte blivit korrekt. I normalfallet ska dock inte individlöner diskuteras i någon större omfattning i en avstämning inom ramen för dialogmodellen.