Löneöversyn 2020 – vad är vi överens om?

Detta är vi överens med arbetsgivaren om

 • Att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att erfarenhet ska löna sig.
 • Att ett högre utfall (prioritering) avses här ett högre utfall i procent, inte i kronor.
 • Att inga begränsningar av antal särskilt yrkesskickliga finns, varken uppåt eller nedåt.
 • Att bedömningen av särskilt yrkesskicklig inte ska göras efter ålder utan efter lönekriterier.
 • Att antalet särskilt yrkesskickliga inte ska avgöras av budgetens storlek.
 • Att bedömningen av särskilt yrkesskicklig inte ska göras för att rätta till snedsitsar.
 • Att de som bedömts som särskilt yrkesskickliga i löneöversyn 2019 och som fortsätter att prestera också ska bedömas som särskilt yrkesskicklig i löneöversyn 2020.
 • Att antalet särskilt yrkesskickliga inte är konstant utan ska utgår från årlig bedömning utefter lönekriterier.
 • Att bedömningen av särskild yrkesskicklighet sker utefter HUR man gör och inte utefter VAD man gör (funktioner/titlar)
 • Att särskilt yrkesskickliga återfinns inom Vårdförbundets alla yrken även chefer, ledare m.fl.

Regionens önskade lönestruktur

Vid de gemensamma överläggningarna för alla fackförbunden presenterade arbetsgivaren Regionens önskade lönestruktur. Utefter denna önskade lönestruktur kommer arbetsgivaren att göra en relativlöneförändring (strukturmedel) på de yrkesgrupper som ligger längst ifrån den önskade lönestrukturen:

 1. Dietist
 2. Allmän sjuksköterska
 3. Röntgensjuksköterska
 4. Specialistsjuksköterska
 5. Barnmorska
 6. Arbetsterapeut
 7. Fysioterapeut
 8. Biomedicinsk analytiker
 9. Audionom
 10. Undersköterska (IVA, ambulans)
 11. Tandsköterska

Dietist ligger längst ifrån önskad lönestruktur och övriga i fallande ordning så som de kommer i listan ovan. De extra medlen, 50 miljoner kronor, för att åstadkomma denna relativlöneförändring kommer att hanteras centralt (ej av lönesättande chef) proportionellt utifrån hur långt ifrån den önskade lönestrukturen gruppen är. Regionen gör denna relativlöneförändring för yrkesgrupper som är kliniska, kvinnodominerade och i första hand akademiska.

Läs mötesanteckningarna från vår enskilda överläggning för Löneöversyn (2020-01-16) och den gemensamma överläggningen för alla fackförbund (2020-01-15). Här finner du också ytterligare grafer, som vi tagit fram i vår fördjupade analys av löneöversyn 2019, som visar lönespridning och löneutveckling per yrkesgrupp och per verksamhetsområde. Fungerar inte länken så går du in på Regionens intranät enligt följande: Regionen / Personalportalen / Chefer och HR-partner / 3. Utveckla och behålla / Lönebildning / Lön.