Rekryteringsrutiner avseende facklig medverkan vid intervjuer

Arbetsgivarens ensidiga beslut om facklig närvaro vid intervjuer

Besluten om facklig medverkan vid anställningsintervju är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi hade en förhandling enligt MBL 14§ med arbetsgivaren i denna fråga vilken avslutades i oenighet då Vårdförbundet inte biträdde arbetsgivarens förslag. Arbetsgivaren beslutade ändå att genomföra sitt förslag med stöd av övriga fackförbund.

Vidare har arbetsgivaren nu också informerat oss om att fackliga representanter inte heller ska få tillgång till rekryteringsportalen utan får utdrag skickat till sig för de slutkandidater arbetsgivaren önskar intervjua en andra gång. Även detta är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Arbetsgivaren betonar dock att deras beslut inte ska minska mängden utlysta anställningar. Det som anges nedan ska ses som lägsta nivå och chefer både får och kan höja denna nivå på eget initiativ.

 • Chefsbefattningar, tillsvidare, samt tidsbegränsade längre än 6 månader
  • Facken ska ges möjlighet att träffa slutkandidat-/er för sista intervjuer eller motsvarande.
  • Facklig medverkan på förhandling sker vid Samverkan (MBL, 11 §) innan beslut om anställning av arbetsgivarens utvalda individ
 • Chefsbefattningar, tidsbegränsade kortare än 6 månader
  • Facken kan ges möjlighet att träffa slutkandidat-/er för sista intervjuer eller motsvarande.
  • Facklig medverkan på förhandling sker vid Samverkan (MBL, 11 §) innan beslut om anställning av arbetsgivarens utvalda individ
 • Alla andra anställningar
  • Ingen facklig medverkan.