Ansökan om stipendium för yrkesverksam medlem

Ansökan om stipendium för yrkesverksamma

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Antal sökande

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Medförfattare

UPPGIFTER OM MEDSÖKANDE

Jag/vi söker stipendium för:
Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter

Nedan kan du ladda upp kopior på dina kvitton för att förenkla handläggningen. Observera att originalkvitton ändå alltid behöver skickas in till kansliet i Jönköping för att utbetalning ska kunna ske.

Du kan ladda upp flera filer genom att hålla inne Ctrl och markera samtliga filer du vill ladda upp