Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Hur vill du att vi ska bedriva Vårdförbundet i Jönköpings verksamhet? Vad är viktigast för dig? Hjälp oss att planera 2021 genom att svara på vår enkät.

På Kongressen som genomfördes i maj 2018 fattades flera olika beslut rörande Vårdförbundets verksamhet inom följande områden:
• Hållbart Yrkesliv
• Yrke, Karriär och lön
• Hälso- och sjukvård
• Medlemsutveckling

Här kan du hitta information om beslut som fattades. 

Nu ber vi om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering för 2021. Vi vill veta hur DU tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras utifrån de beslut som fattades på kongressen. Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete och du svarar helt anonymt. Vi behöver ditt svar senast 9 oktober.

Vårdförbundets verksamhet 2021- Vad tycker Du är viktigast?

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.

1. Vilket område tycker du är viktigast?

Här beskriver vi våra tankar kring de områden som kongressen fokuserade på och vilka faktorer vi ser som viktiga. Vi kommer arbeta med alla fyra områden under året men för att veta hur du som medlem prioriterar dem ber vi dig rangordna de fyra områdena från det du tycker är viktigast till det som du anser är minst viktigt av dessa fyra.  

Observera att du ska rangordna de 4 områdena, det innebär att bara ett kan vara viktigast, ett näst viktigast osv. Svarar du viktigast på flera, så blir det svårare för oss att få en tydlig prioritering mellan inriktningsmålen. 

Hållbart yrkesliv: hälsosamma arbetstider som bland annat innebär mer tid för återhämtning vid nattarbete, rätt till raster, rätt till semester och föräldraledighet, bättre scheman och andra villkor. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna säkra bemanning och kompetensförsörjning på lång sikt.

Yrke, karriär och lön: Vår kunskap ska värderas rätt. Tydliggöra karriärvägar för vår fyra yrken, tydlig löneutveckling och högre livslön, få bort pensionsklyftan mellan män och kvinnor.

Hälso- och sjukvård:  Våra professioners kunskap ska vara det som ligger till grund för utvecklingen av vården. Vården ställs om och blir personcentrerad.

Medlemsutveckling: För att kunna påverka behöver vi vara många. Många medlemmar ger kraft och mandat vid förhandlingar med arbetsgivare och påverkan på beslutsfattare.

2. Hur kan vi påverka?

Så här tycker jag att Vårdförbundet ska arbeta för att påverka beslutsfattare och arbetsgivare för att:

 • Uppnå hälsosamma arbetstider, på kort resp. lång sikt
 • Tydliggöra och möjliggöra karriärvägar för alla fyra professioner
 • våra fyra professioner värderas rätt och får en bra lönekarriär
 • Vården ska bli personcentrerad
 • våra fyra professioners kunskap ligger till grund för vårdens utveckling.

3. Stöd till förtroendevalda

Även om du inte är förtroendevald får du gärna komma med idéer om hur förtroendevalda kan stödjas, alternativt så hoppar du över denna fråga.

Så här tycker jag att Vårdförbundet ska arbeta för att ge dig som förtroendevald stöd och kunskap om:

 • Hälsosamma arbetstider
 • hur du i ditt uppdrag kan verka för att våra professioner erbjuds karriär, bra lön och löneutveckling.
 • Personcentrerad vård

4. Stöd till dig som medlem

Så här tycker jag att Vårdförbundet kan ge dig som medlem stöd och kunskap för att du ska:

 • få en yrkeskarriär med bra lön och löneutveckling
 • kunna arbeta personcentrerat
 • kunna ta plats i vårdens utveckling

5. Det här är mitt förslag på hur Vårdförbundet kan arbeta för att nå de i våra yrken som ännu inte är medlem.

6. Detta tror jag krävs för att fler ska vilja vara medlem i Vårdförbundet

7. Detta är varför jag anser det är viktigt att vara medlem i Vårdförbundet

8. Kommunikationskanaler

Vi använder flera kommunikationskanaler för att nå ut med information till dig som medlem. Vilka kanaler använder du/vill du använda för att se och få information från Vårdförbundet i Jönköping? (flera val möjligt)

Kryssa i här om du inte har Facebook, så att det inte är en möjlig källa till information för dig

9. Mötesplatser

Vi träffar medlemmar på olika platser och i olika forum.

Hur önskar du möta Vårdförbundet? (flera val är möjligt)

10. Berätta gärna hur du önskar få information från och möta Vårdförbundet.

Här finns jag