Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande 

Iréne Sjövall Sanned

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad och kunnig inom Vårdförbundets politik. Jag vill fortsätta vara med att driva de viktiga frågor Vårdförbundet satt upp. Jag vill leda utvecklingen framåt i avdelning Jönköping utifrån vårt påbörjade arbete och våra mål (en ökad lönespridning, löneutveckling över tid, möjlighet till lönekarriär och bättre lönestruktur, karriärmodeller, arbetstider och arbetsförläggning) tillsammans med den nya styrelsen i avdelning Jönköping.

Mina viktigaste frågor är

För att lösa den bristande kompetensförsörjningen av Vårdförbundets fyra yrkesgrupper behövs en skälig lön för det arbete man utför och för det ansvar man tar, bra villkor och scheman som ger tillräcklig vila och återhämtning och inte minst en bra arbetsmiljö. Att göra Vårdförbundet och dess frågor synliga för arbetsgivare och politiker men inte minst för medlemmar och potentiella medlemmar för att vi ska bli fler och därmed starkare.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad Biomedicinsk analytiker sedan 1980 och har en bred och djup utbildning inom min profession som lett fram till en magisterexamen 2006. Som yrkesverksam har jag arbetat inom primärvården, klinisk kemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, transplantationsmedicin, forskning och utveckling av de första molekylärbiologiska metoderna samt som lärare (universitetsadjunkt), í ett flertal ämnen, för blivande Biomedicinska analytiker där jag varit både föreläsare, examinator och kursansvarig.

Jag har arbetat både inom den offentliga och privata sektorn och har under flera år drivit en enskild firma och även ett aktiebolag tillsammans med min man. För övrigt har jag vikarierat som sektionsledare, varit tf. avdelningsansvarig, som kursansvarig universitetsadjunkt ansvarat för undervisning och examination av studenter vidare har jag varit processamordnare samt ansvarig ärendesamordnare inom avvikelsesystemet ”Synergi” för Primärvården i Jönköping.

År 2012 valdes jag in i Vårdförbundet avdelning Jönköpings styrelsen och oktober 2016 valdes jag till vice ordförande, januari 2019 blev jag t.f. ordförande för att under samma år väljas till ordinarie ordförande. I mitt uppdrag som ordförande leder och samordnar jag avdelningsstyrelsens arbete, jag skapar förutsättningar för både styrelsen och dem med facklig tid att ta sitt ansvar. Vidare utformar, leder, samordnar och driver jag våra lokala strategier och den lokala verksamheten.

Under mina nu dryga två och halvt år som ordförande har arbetet haft ett stort fokus på vårt avtal HÖK 19 och pandemin som drabbade oss i mars 2020 och som fortfarande är pågående. Vidare sitter jag med på ett övergripande plan och påverkar och utvecklar vården, handhar löneöverläggningar i region och kommuner, stöttar medlemmar, chefsmedlemmar och förtroendevalda, arbetsmiljöfrågor samt för att synliggöra Vårdförbundet har jag aktivt varit synlig i media, skrivit debattartiklar och nyhetsbrev till både förtroendevalda och medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerade, strukturerad, fokuserad, inlyssnande, drivande, en teamspelare men självständig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett väldigt roligt uppdrag och skulle vara mycket glad för möjligheten att få fortsätta i uppdraget en mandatperiod till för att fortsätta påverka och driva de viktiga frågor vi påbörjat i avdelning Jönköping.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att de frågor vi arbetar med idag kommer fortsatt vara viktiga som: en skälig lön för det arbete man utför och för det ansvar man tar, bra villkor och scheman som ger tillräcklig vila och återhämtning och inte minst en bra arbetsmiljö.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Maria Löfqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina två år som vice ordförande har jag hunnit sätta mig in i vad uppdraget innebär och kunnat se vad avd.  Jönköping behöver  nu och framöver.  Jag  har en tydlig bild av vad en styrelse behöver prioritera för att våra lokalt förtroendevalda behöver för ytterligare stöd och verktyg i sitt arbetsplatsnära arbete. Allt för att ge våra medlemmar bästa förutsättningar i sitt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv är en av de viktigaste frågorna för mig med allt vad det innebär, hälsosamma arbetstider, lön och andra villkorsfrågor. Vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete för att få till akademisk specialisttjänstgöring till våra fyra professioner. Även utbildning och stöd till förtroendevalda som har den viktiga rollen nära våra medlemmar på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 1990 och har haft olika roller som förtroendevald. Förtroendevald på arbetsplatsen, styrelseledamot och nu som vice ordförande. Jag är även ledamot i Vårdförbundets avtalsråd.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad och har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Jag är strukturerad och ordningsam och tycker om att ha många bollar i luften. Jag försöker vara påläst och är insatt i de frågor som Vårdförbundet arbetar med.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag fortfarande att arbetsmiljö, lönefrågor och kompetensutveckling kommer att vara aktuella frågor för våra medlemmar. Jag tror att det är viktigt att summerar allt som vi sett i pandemins spår och tar tillvara våra fyra professioners roller med utgångspunkt på våra villkor.

Nominerade till styrelseledamot

Ann-Sofie Blixt Källner

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter ett antal år i styrelsen känner jag nu att vi är på gång och hårt arbete ger resultat, vi har jobbat upp ett bra kontaktnät samt haft flera framgångs faktorer med vår påverkan. Ett av mina uppdrag är utbildare för nya förtroendevalda vilka är vårdförbundets viktigaste personer som förmedlar vad som händer närmast medarbetarna och förmedlar till oss i styrelsen. Jag har nu bra kontakter med både förtroendevalda och chefer samt Hr inom Rehab Diagnostik och psykiatrin.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för vår arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser och hur det påverkar allas välbefinnande. Att gå från person till profession är en utmaning för oss alla. Att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö är en viktig aspekt att fundera över varje dag.

Min bakgrund är

Jag är dubbel legitimerad sjuksköterska samt barnmorska. Jag utbildade mig i mogen ålder och har därför med mig stor erfarenhet från olika arbetsplatser. Från restaurangbranschen som egen företagare samt som säljare.

Mina främsta styrkor är

Frågvis flexibel envis glad och positiv.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag ser alla hinder som möjligheter.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Delaktighet att arbetsgivaren ser möjlighet i olikheterna.

Fatmir Zogaj

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina år i styrelsen har jag visat att jag är en lagspelare där allas delaktighet är viktig. Förbättringar och förändringar för vår organisation /våra medlemmar ser jag som en självklarhet för utveckling. Jag är en god lyssnare. Jag påbörjar och följer upp det arbete jag utför med noggrannhet och ansvarsfullt utifrån medlemmens intresse. Detta får jag bekräftat av många kolleger och medlemmar ute i verksamheter.

Jag är lojal med dem jag arbetar med och fokus mot medlemmens intresse. För mig är alltid medlemmen i centrum. Jag tvekar inte att ta de svåra diskussionerna . Har modet att agera även när det gäller komplicerade frågor. Jag har arbetat och kommer att arbeta för att vi ska bli fler.

Under de åren jag har suttit med i styrelsen har vi som organisation har fått respekt och betraktas som en respekterad akademisk organisation hos varje arbetsgivare. Inom regionen , kommunen och privata sektorn återstår mycket arbete och det ansvaret jag är beredd att möta.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön är livsviktigt för alla våra yrkesgrupper , för alla våra medlemmar för att de ska kunna ha ett hållbart yrkesliv . Lön , arbetstider , och jämställdhetsfrågor där man ska kunna kombinera arbete, familj och fritid.

En annan viktig fråga är också specialistutbildningen för alla fyra yrkesgrupper. Jag arbetar aktivt med att tydliggöra medlemsnyttan i Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Är Leg. sjuksköterska sedan 1992. Arbetat i princip inom dem flesta verksamheterna. Varit förtroendevald på arbetsplatsen , styrelseledamot, samordnare /kontaktperson för Vårdförbundet på Länssjukhuset Ryhov. Ansvarig i fackliga frågor för verksamhet Medicinsk vård.

Mina främsta styrkor är

Alltid engagerad och alltid medlemmens och medlemsfrågor i centrum. Lagspelare som tycker är allas delaktighet är viktigt. Mycket noggrann och tar ansvar för att påbörjat arbete ska bli få ett bra avslut. Bred kunskap inom professions- och fackliga frågor, arbetsrätt som medlemmar och organisationen kan ha nytta av.

Jag är engagerad och uthållig och mycket tydlig i min roll som Vårdförbundets representant. Har ett stort kontaktnät som Vårdförbundets medlemmar och Vårdförbundet som organisation kan nyttja.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag vill arbeta med att påverka utvecklingen av sjukvårdsfrågor på APT, lokalt och regionalt. Stärka den lokala lönebildningen för alla våra yrkesgrupper, genom påverkansarbete mot HR- sjukvårdsdirektör , tjänstemän och politiker lokalt och regionalt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan, arbetstider , kompetens / utbildningsfrågor, arbetsmiljö, utveckla och stärka yrket och villkoren för våra yrkesgrupper.

Jeanette Landberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara med och göra skillnad för vårdförbundets medlemmar. Jag vill vara med och driva avd Jönköping framåt.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön med allt det innebär. Att all tid man är på arbetet ska räknas som arbetstid. Få ett hållbart yrkesliv och orka jobba heltid.

Min bakgrund är

Jag är leg. röntgensjuksköterska sen 2005. Har arbetat på röntgen i Kalmar men är sen många år anställd på röntgen i Värnamo. Jag har varit förtroendevald i 3 år.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, strukturerad, teamspelare som gillar rak kommunikation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljön och delaktighet i verksamheten. Stärka professionen inom vårdförbundets fyra yrkesgrupper.

Kajsa Boklund

Kristina Bergholtz

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort driv och engagemang i mitt uppdrag i dag i styrelsen. Har varit styrelseledamot i snart 2 år och tycker att det är ett spännande och ett givande uppdrag. Vill kunna fortsätta att utveckla och driva avdelning Jönköping framåt och framöver.

Mina viktigaste frågor är

Att vi ska ha bra villkor, hälsosamma arbetstider och arbetsmiljö. Hälsosamma arbetstider är viktigt.

Arbetstider som ger en god och säker vård under dygnets alla timmar. Arbetsmiljö är viktigt, både den fysiska men även den psykiska miljön.

Att kunna fortbilda sig inom sitt yrke och göra karriär inom sitt yrke. Sen är givetvis lönefrågor något är mycket viktigt.

Min bakgrund är

Blev klar sjuksköterska 2001. Jobbade innan dess några år som undersköterska inom kommunen. Har sedan jag blev klar sjuksköterska arbetat främst inom primärvården, både inom Regionen och privat.

Har varit förtroendevald i två omgångar, nu sedan 2015. Invald i styrelsen 2019 och jobbar även på facklig tid.

Mina främsta styrkor är

Att jag är motiverad och engagerad. Lyssnar in och hör andras åsikter och tankar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att jag tror på styrkan i kollektivet, att tillsammans är vi starkare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror alltid att lönefrågor viktiga. Att villkorsfrågor, arbetstider, bemanning kommer att vara viktigt. Men även utbildningsfrågor, som vidareutbildning inom våra fyra yrkesgruppen, och möjlighet till att göra karriär.

Linnéa Dalteg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under de fyra år jag varit styrelseledamot så har jag upplevt en fantastisk resa tillsammans med styrelsen, förtroendevalda och medlemmar som jag mött på vägen. Så många frågor som vi tagit oss an tillsammans och kämpat oss igenom. En resa jag gärna gör om.

I mitt nuvarande styrelseuppdrag är jag samordnare och kontaktperson för länets kommuner, detta är ett viktigt och mycket inspirerande uppdrag där jag kan möta våra alla medlemmar i deras olika verksamheter ute i kommunerna. Jag har även uppdraget att vara RSO, regionalt skyddsombud, för alla våra medlemmar inom de privata och statliga verksamheter som vi har i vår avdelning.

Under de senaste två åren har jag även arbetet med att bygga upp nätverk för alla förtroendevalda inom kommunerna för att på så sätt öppna upp möjligheterna att ta stöd och hjälp av varandra över kommungränserna. Jag hoppas att få förtroendet att fortsätta dessa uppdrag och kunna utveckla dem och fortsätta att driva våra medlemmars vilja och frågor inom dessa områden och verksamheter

Mina viktigaste frågor är

Kompetensförsörjning på lång och kort sikt, att alla våra medlemmar har ett hållbart yrkesliv där de kan utvecklas och där de orkar arbeta ett helt yrkesliv. Dessa frågor måste bevakas och ständigt aktualiseras i alla samtal med beslutsfattare och politiker.

Min bakgrund är

Jag är distriktssköterska och arbetar sedan 2011 som skolsköterska, innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom olika verksamheter. Jag har varit förtroendevald för skolsköterskor sedan 2012 och har arbetat på både lokal och nationell nivå kring frågor som rör skolsköterskor och deras förutsättning och arbetsmiljö.

Mina främsta styrkor är

Jag är hängiven och lojal mot uppdragen som ges mig och jag har medlemmarna i fokus i allt jag gör. Jag är flexibel och har lätt för att skapa både goda relationer och nya relationer. Jag balanserar mitt styrelseuppdrag med mitt kliniska arbete i kommunen för att på så sätt också kunna vara nära verksamheten och medlemmarna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, förutsättningar, lön och kompetensförsörjning är frågor som precis som idag är lika viktiga som de kommer att vara om 5 år. Ett hållbart yrkesliv ger en god och säker vård.

Michelle Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

I början av året blev jag vald som förtroendevald och skyddsombud på min arbetsplats. Kände väldigt tidigt under utbildningen för förtroendevalda att jag skulle vilja vara med mer och påverka. Blev därefter vald som verksamhetsans.

Känner nu att jag vill ta ännu ett steg. Ju mer jag blir involverad desto mer engagerad blir jag och känner att jag vill göra mer för våra medlemmar. Om jag blir vald till styrelsen så kommer jag att komma in med ny energi och driv samt ett stort engagemang.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön är något jag brinner för och vill förbättra. Inte bara den fysiska utan även den psykiska och psykosociala. En av de viktigaste frågorna för mig att jobba vidare med är hur vi i vårdförbundet kan påverka arbetsgivare så att våra medlemmar stannar kvar i sina yrken/professioner och på sina arbetsplatser. (Senaste tiden mer och mer förstått vad den svenska modellen innebär och hur viktigt det är att bibehålla en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare). Att vi är starka tillsammans.

Jag tycker också att det är viktigt att få studenter och nyutexaminerade att engagera sig fackligt för att få en förståelse om vilka rättigheter man har som arbetstagare. Detta tror jag leder till att man lättare kan möta de krav och förväntningar som arbetet inom vården sedermera innebär. Har själv arbetat som chef inom vården och tycker att det är viktigt att vårdförbundet fortsätter att utveckla chefsstödet till sina medlemmar. En bra chef som stannar ger en bättre arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2009. Arbetat inom olika verksamheter bla akutverksamhet i regionen, i kommun på äldreboende samt distrikt, för bemanning i Norge och Sverige, för privata vårdgivare. Nuvarande arbetsplats på 1177 telefonrådgivning. Är sedan en tid förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen, samt facklig tid och representerar verksamhet stöd och service i regionen.

Mina främsta styrkor är

Framförallt har jag en drivkraft och ett stort engagemang för det jag tar mig för. Kan också vara envis och frågvis. Har lätt för att samarbeta och har en positiv energi.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

En hållbar arbetsmiljö är den absolut viktigaste punkten om 5 år. Kan handla om allt från hållbara scheman, tid till återhämtning, kompetensutveckling och en hållbar arbetsplats där man kan stanna kvar. Tror också att det är viktigt att känna att man får lön för det arbete man lägger ner. Att erfarna ssk får den uppskattning som behövs samt att nyutbildade får en bra inskolning och trygghet in i det nya arbetslivet. Att få en löneökning skall inte innebära att man måste byta arbetsplats.

Nominerade till kongressombud     

Angelica Hansen

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Stärka professionerna, höja statusen på våra yrkesgrupper. Ge våra medlemmar de bästa förutsättningar i arbetet. Är engagerat och vill fortsätta att driva frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, kompetensutveckling/utbildning, arbetstider och villkorsfrågor. 

Min bakgrund är

Är sjuksköterska och har haft olika roller som förtroendevald, på arbetsplatsen, styrelseledamot och facklig förtroendevald på facklig tid.

Mina främsta styrkor är

Har ett stort engagemang, det finns alltid möjligheter istället för hinder.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstider, löneutveckling, arbetsmiljö.

Ann-Sofie Blixt Källner

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter ett antal år i styrelsen känner jag nu att vi är på gång och hårt arbete ger resultat, vi har jobbat upp ett bra kontaktnät samt haft flera framgångs faktorer med vår påverkan. Ett av mina uppdrag är utbildare för nya förtroendevalda vilka är vårdförbundets viktigaste personer som förmedlar vad som händer närmast medarbetarna och förmedlar till oss i styrelsen. Jag har nu bra kontakter med både förtroendevalda och chefer samt Hr inom Rehab Diagnostik och psykiatrin.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för vår arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser och hur det påverkar allas välbefinnande. Att gå från person till profession är en utmaning för oss alla. Att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö är en viktig aspekt att fundera över varje dag.

Min bakgrund är

Jag är dubbel legitimerad sjuksköterska samt barnmorska. Jag utbildade mig i mogen ålder och har därför med mig stor erfarenhet från olika arbetsplatser. Från restaurangbranschen som egen företagare samt som säljare.

Mina främsta styrkor är

Frågvis flexibel envis glad och positiv.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag ser alla hinder som möjligheter.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Delaktighet att arbetsgivaren ser möjlighet i olikheterna.

Arja Ringström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att det arbete sjuksköterskor gör i kommunerna blir synligt och bättre värderat än i dag .Det ska inte skilja sig var man är anställd.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö , delaktighet och förutsättningar att utvecklas i yrket både kunskapsmässigt och lönemässigt.

Min bakgrund är

Jag är Sjuksköterska och förtroendevald i Jönköpings kommun sedan många år och vet väl om de utmaningar som finns.

Mina främsta styrkor är

Envishet, tror på samarbete , är verksamhetsnära.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, förutsättningar att utveckla och omsätta kunskaper i det verksamhetsnära , Löneutveckling kommer att vara viktiga frågor att lösa för att möta framtida utmaningar.

Fatmir Zogaj

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina år i styrelsen har jag visat att jag är en lagspelare där allas delaktighet är viktig. Förbättringar och förändringar för vår organisation /våra medlemmar ser jag som en självklarhet för utveckling. Jag är en god lyssnare. Jag påbörjar och följer upp det arbete jag utför med noggrannhet och ansvarsfullt utifrån medlemmens intresse. Detta får jag bekräftat av många kolleger och medlemmar ute i verksamheter.

Jag är lojal med dem jag arbetar med och fokus mot medlemmens intresse. För mig är alltid medlemmen i centrum. Jag tvekar inte att ta de svåra diskussionerna . Har modet att agera även när det gäller komplicerade frågor. Jag har arbetat och kommer att arbeta för att vi ska bli fler.

Under de åren jag har suttit med i styrelsen har vi som organisation har fått respekt och betraktas som en respekterad akademisk organisation hos varje arbetsgivare. Inom regionen , kommunen och privata sektorn återstår mycket arbete och det ansvaret jag är beredd att möta.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön är livsviktigt för alla våra yrkesgrupper , för alla våra medlemmar för att de ska kunna ha ett hållbart yrkesliv . Lön , arbetstider , och jämställdhetsfrågor där man ska kunna kombinera arbete, familj och fritid.

En annan viktig fråga är också specialistutbildningen för alla fyra yrkesgrupper. Jag arbetar aktivt med att tydliggöra medlemsnyttan i Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Är Leg. sjuksköterska sedan 1992. Arbetat i princip inom dem flesta verksamheterna. Varit förtroendevald på arbetsplatsen , styrelseledamot, samordnare /kontaktperson för Vårdförbundet på Länssjukhuset Ryhov. Ansvarig i fackliga frågor för verksamhet Medicinsk vård.

Mina främsta styrkor är

Alltid engagerad och alltid medlemmens och medlemsfrågor i centrum. Lagspelare som tycker är allas delaktighet är viktigt. Mycket noggrann och tar ansvar för att påbörjat arbete ska bli få ett bra avslut. Bred kunskap inom professions- och fackliga frågor, arbetsrätt som medlemmar och organisationen kan ha nytta av.

Jag är engagerad och uthållig och mycket tydlig i min roll som Vårdförbundets representant. Har ett stort kontaktnät som Vårdförbundets medlemmar och Vårdförbundet som organisation kan nyttja.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag vill arbeta med att påverka utvecklingen av sjukvårdsfrågor på APT, lokalt och regionalt. Stärka den lokala lönebildningen för alla våra yrkesgrupper, genom påverkansarbete mot HR- sjukvårdsdirektör , tjänstemän och politiker lokalt och regionalt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan, arbetstider , kompetens / utbildningsfrågor, arbetsmiljö, utveckla och stärka yrket och villkoren för våra yrkesgrupper.

Iréne Sjövall Sanned

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad och kunnig inom Vårdförbundets politik. Jag vill fortsätta vara med att driva de viktiga frågor Vårdförbundet satt upp. Jag vill leda utvecklingen framåt i avdelning Jönköping utifrån vårt påbörjade arbete och våra mål (en ökad lönespridning, löneutveckling över tid, möjlighet till lönekarriär och bättre lönestruktur, karriärmodeller, arbetstider och arbetsförläggning) tillsammans med den nya styrelsen i avdelning Jönköping.

Mina viktigaste frågor är

För att lösa den bristande kompetensförsörjningen av Vårdförbundets fyra yrkesgrupper behövs en skälig lön för det arbete man utför och för det ansvar man tar, bra villkor och scheman som ger tillräcklig vila och återhämtning och inte minst en bra arbetsmiljö. Att göra Vårdförbundet och dess frågor synliga för arbetsgivare och politiker men inte minst för medlemmar och potentiella medlemmar för att vi ska bli fler och därmed starkare.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad Biomedicinsk analytiker sedan 1980 och har en bred och djup utbildning inom min profession som lett fram till en magisterexamen 2006. Som yrkesverksam har jag arbetat inom primärvården, klinisk kemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, transplantationsmedicin, forskning och utveckling av de första molekylärbiologiska metoderna samt som lärare (universitetsadjunkt), í ett flertal ämnen, för blivande Biomedicinska analytiker där jag varit både föreläsare, examinator och kursansvarig.

Jag har arbetat både inom den offentliga och privata sektorn och har under flera år drivit en enskild firma och även ett aktiebolag tillsammans med min man. För övrigt har jag vikarierat som sektionsledare, varit tf. avdelningsansvarig, som kursansvarig universitetsadjunkt ansvarat för undervisning och examination av studenter vidare har jag varit processamordnare samt ansvarig ärendesamordnare inom avvikelsesystemet ”Synergi” för Primärvården i Jönköping.

År 2012 valdes jag in i Vårdförbundet avdelning Jönköpings styrelsen och oktober 2016 valdes jag till vice ordförande, januari 2019 blev jag t.f. ordförande för att under samma år väljas till ordinarie ordförande. I mitt uppdrag som ordförande leder och samordnar jag avdelningsstyrelsens arbete, jag skapar förutsättningar för både styrelsen och dem med facklig tid att ta sitt ansvar. Vidare utformar, leder, samordnar och driver jag våra lokala strategier och den lokala verksamheten.

Under mina nu dryga två och halvt år som ordförande har arbetet haft ett stort fokus på vårt avtal HÖK 19 och pandemin som drabbade oss i mars 2020 och som fortfarande är pågående. Vidare sitter jag med på ett övergripande plan och påverkar och utvecklar vården, handhar löneöverläggningar i region och kommuner, stöttar medlemmar, chefsmedlemmar och förtroendevalda, arbetsmiljöfrågor samt för att synliggöra Vårdförbundet har jag aktivt varit synlig i media, skrivit debattartiklar och nyhetsbrev till både förtroendevalda och medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerade, strukturerad, fokuserad, inlyssnande, drivande, en teamspelare men självständig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett väldigt roligt uppdrag och skulle vara mycket glad för möjligheten att få fortsätta i uppdraget en mandatperiod till för att fortsätta påverka och driva de viktiga frågor vi påbörjat i avdelning Jönköping.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att de frågor vi arbetar med idag kommer fortsatt vara viktiga som: en skälig lön för det arbete man utför och för det ansvar man tar, bra villkor och scheman som ger tillräcklig vila och återhämtning och inte minst en bra arbetsmiljö.

Kristina Bergholtz

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort driv och engagemang i mitt uppdrag i dag i styrelsen. Har varit styrelseledamot i snart 2 år och tycker att det är ett spännande och ett givande uppdrag. Vill kunna fortsätta att utveckla och driva avdelning Jönköping framåt och framöver.

Mina viktigaste frågor är

Att vi ska ha bra villkor, hälsosamma arbetstider och arbetsmiljö. Hälsosamma arbetstider är viktigt.

Arbetstider som ger en god och säker vård under dygnets alla timmar. Arbetsmiljö är viktigt, både den fysiska men även den psykiska miljön.

Att kunna fortbilda sig inom sitt yrke och göra karriär inom sitt yrke. Sen är givetvis lönefrågor något är mycket viktigt.

Min bakgrund är

Blev klar sjuksköterska 2001. Jobbade innan dess några år som undersköterska inom kommunen. Har sedan jag blev klar sjuksköterska arbetat främst inom primärvården, både inom Regionen och privat.

Har varit förtroendevald i två omgångar, nu sedan 2015. Invald i styrelsen 2019 och jobbar även på facklig tid.

Mina främsta styrkor är

Att jag är motiverad och engagerad. Lyssnar in och hör andras åsikter och tankar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att jag tror på styrkan i kollektivet, att tillsammans är vi starkare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror alltid att lönefrågor viktiga. Att villkorsfrågor, arbetstider, bemanning kommer att vara viktigt. Men även utbildningsfrågor, som vidareutbildning inom våra fyra yrkesgruppen, och möjlighet till att göra karriär.

Michelle Nilsson

Linnéa Dalteg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under de fyra år jag varit styrelseledamot så har jag upplevt en fantastisk resa tillsammans med styrelsen, förtroendevalda och medlemmar som jag mött på vägen. Så många frågor som vi tagit oss an tillsammans och kämpat oss igenom. En resa jag gärna gör om.

I mitt nuvarande styrelseuppdrag är jag samordnare och kontaktperson för länets kommuner, detta är ett viktigt och mycket inspirerande uppdrag där jag kan möta våra alla medlemmar i deras olika verksamheter ute i kommunerna. Jag har även uppdraget att vara RSO, regionalt skyddsombud, för alla våra medlemmar inom de privata och statliga verksamheter som vi har i vår avdelning.

Under de senaste två åren har jag även arbetet med att bygga upp nätverk för alla förtroendevalda inom kommunerna för att på så sätt öppna upp möjligheterna att ta stöd och hjälp av varandra över kommungränserna. Jag hoppas att få förtroendet att fortsätta dessa uppdrag och kunna utveckla dem och fortsätta att driva våra medlemmars vilja och frågor inom dessa områden och verksamheter

Mina viktigaste frågor är

Kompetensförsörjning på lång och kort sikt, att alla våra medlemmar har ett hållbart yrkesliv där de kan utvecklas och där de orkar arbeta ett helt yrkesliv. Dessa frågor måste bevakas och ständigt aktualiseras i alla samtal med beslutsfattare och politiker.

Min bakgrund är

Jag är distriktssköterska och arbetar sedan 2011 som skolsköterska, innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom olika verksamheter. Jag har varit förtroendevald för skolsköterskor sedan 2012 och har arbetat på både lokal och nationell nivå kring frågor som rör skolsköterskor och deras förutsättning och arbetsmiljö.

Mina främsta styrkor är

Jag är hängiven och lojal mot uppdragen som ges mig och jag har medlemmarna i fokus i allt jag gör. Jag är flexibel och har lätt för att skapa både goda relationer och nya relationer. Jag balanserar mitt styrelseuppdrag med mitt kliniska arbete i kommunen för att på så sätt också kunna vara nära verksamheten och medlemmarna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, förutsättningar, lön och kompetensförsörjning är frågor som precis som idag är lika viktiga som de kommer att vara om 5 år. Ett hållbart yrkesliv ger en god och säker vård.

Maria Löfqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina två år som vice ordförande har jag hunnit sätta mig in i vad uppdraget innebär och kunnat se vad avd.  Jönköping behöver  nu och framöver.  Jag  har en tydlig bild av vad en styrelse behöver prioritera för att våra lokalt förtroendevalda behöver för ytterligare stöd och verktyg i sitt arbetsplatsnära arbete. Allt för att ge våra medlemmar bästa förutsättningar i sitt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv är en av de viktigaste frågorna för mig med allt vad det innebär, hälsosamma arbetstider, lön och andra villkorsfrågor. Vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete för att få till akademisk specialisttjänstgöring till våra fyra professioner. Även utbildning och stöd till förtroendevalda som har den viktiga rollen nära våra medlemmar på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 1990 och har haft olika roller som förtroendevald. Förtroendevald på arbetsplatsen, styrelseledamot och nu som vice ordförande. Jag är även ledamot i Vårdförbundets avtalsråd.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad och har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Jag är strukturerad och ordningsam och tycker om att ha många bollar i luften. Jag försöker vara påläst och är insatt i de frågor som Vårdförbundet arbetar med.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag fortfarande att arbetsmiljö, lönefrågor och kompetensutveckling kommer att vara aktuella frågor för våra medlemmar. Jag tror att det är viktigt att summerar allt som vi sett i pandemins spår och tar tillvara våra fyra professioners roller med utgångspunkt på våra villkor.