Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande 

Iréne Sjövall Sanned

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Maria Löfqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina två år som vice ordförande har jag hunnit sätta mig in i vad uppdraget innebär och kunnat se vad avd.  Jönköping behöver  nu och framöver.  Jag  har en tydlig bild av vad en styrelse behöver prioritera för att våra lokalt förtroendevalda behöver för ytterligare stöd och verktyg i sitt arbetsplatsnära arbete. Allt för att ge våra medlemmar bästa förutsättningar i sitt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv är en av de viktigaste frågorna för mig med allt vad det innebär, hälsosamma arbetstider, lön och andra villkorsfrågor. Vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete för att få till akademisk specialisttjänstgöring till våra fyra professioner. Även utbildning och stöd till förtroendevalda som har den viktiga rollen nära våra medlemmar på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 1990 och har haft olika roller som förtroendevald. Förtroendevald på arbetsplatsen, styrelseledamot och nu som vice ordförande. Jag är även ledamot i Vårdförbundets avtalsråd.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad och har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Jag är strukturerad och ordningsam och tycker om att ha många bollar i luften. Jag försöker vara påläst och är insatt i de frågor som Vårdförbundet arbetar med.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag fortfarande att arbetsmiljö, lönefrågor och kompetensutveckling kommer att vara aktuella frågor för våra medlemmar. Jag tror att det är viktigt att summerar allt som vi sett i pandemins spår och tar tillvara våra fyra professioners roller med utgångspunkt på våra villkor.

Nominerade till styrelseledamot

Ann-Sofie Blixt Källner

Arja Ringström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att det arbete sjuksköterskor gör i kommunerna blir synligt och bättre värderat än i dag .Det ska inte skilja sig var man är anställd.

Jag vill att den vård och det arbete vi sjuksköterskor utför i kommunerna blir mer synligt och bättre värderat oavsett var vi jobbar .

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö , delaktighet och förutsättningar att utvecklas i yrket både kunskapsmässigt och lönemässigt. 

Arbetsvillkor som rätt bemanning, delaktighet och utvecklingsmöjligheter i yrket ,ge stöd till medlemmar.

Min bakgrund är

Jag är Sjuksköterska och förtroendevald i Jönköpings kommun sedan många år. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska och förtroendevald i kommunen och vet vilka utmaningar man har både som sjuksköterska och förtroendevald.

Mina främsta styrkor är

Jag tror på samarbete och att nöta in saker med envishet. Vill vara i det verksamhetsnära och jag trivs med mitt yrke. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, förutsättningar att utveckla och omsätta kunskaper i det verksamhetsnära , Löneutveckling kommer att vara viktiga frågor att lösa för att möta framtida utmaningar.

Fatmir Zogaj

Kristina Bergholtz

Linnéa Dalteg

Nominerade till kongressombud     

Angelica Hansen

Ann-Sofie Blixt Källner

Arja Ringström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att det arbete sjuksköterskor gör i kommunerna blir synligt och bättre värderat än i dag .Det ska inte skilja sig var man är anställd.

Jag vill att den vård och det arbete vi sjuksköterskor utför i kommunerna blir mer synligt och bättre värderat oavsett var vi jobbar .

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö , delaktighet och förutsättningar att utvecklas i yrket både kunskapsmässigt och lönemässigt. 

Arbetsvillkor som rätt bemanning, delaktighet och utvecklingsmöjligheter i yrket ,ge stöd till medlemmar.

Min bakgrund är

Jag är Sjuksköterska och förtroendevald i Jönköpings kommun sedan många år. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska och förtroendevald i kommunen och vet vilka utmaningar man har både som sjuksköterska och förtroendevald.

Mina främsta styrkor är

Jag tror på samarbete och att nöta in saker med envishet. Vill vara i det verksamhetsnära och jag trivs med mitt yrke. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, förutsättningar att utveckla och omsätta kunskaper i det verksamhetsnära , Löneutveckling kommer att vara viktiga frågor att lösa för att möta framtida utmaningar.

Fatmir Zogaj

Iréne Sjövall Sanned

Kristina Bergholtz

Linnéa Dalteg

Maria Löfqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina två år som vice ordförande har jag hunnit sätta mig in i vad uppdraget innebär och kunnat se vad avd.  Jönköping behöver  nu och framöver.  Jag  har en tydlig bild av vad en styrelse behöver prioritera för att våra lokalt förtroendevalda behöver för ytterligare stöd och verktyg i sitt arbetsplatsnära arbete. Allt för att ge våra medlemmar bästa förutsättningar i sitt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart yrkesliv är en av de viktigaste frågorna för mig med allt vad det innebär, hälsosamma arbetstider, lön och andra villkorsfrågor. Vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete för att få till akademisk specialisttjänstgöring till våra fyra professioner. Även utbildning och stöd till förtroendevalda som har den viktiga rollen nära våra medlemmar på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 1990 och har haft olika roller som förtroendevald. Förtroendevald på arbetsplatsen, styrelseledamot och nu som vice ordförande. Jag är även ledamot i Vårdförbundets avtalsråd.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad och har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Jag är strukturerad och ordningsam och tycker om att ha många bollar i luften. Jag försöker vara påläst och är insatt i de frågor som Vårdförbundet arbetar med.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag fortfarande att arbetsmiljö, lönefrågor och kompetensutveckling kommer att vara aktuella frågor för våra medlemmar. Jag tror att det är viktigt att summerar allt som vi sett i pandemins spår och tar tillvara våra fyra professioners roller med utgångspunkt på våra villkor.