Värnamo tar täten - första kommunen att erbjuda AST

Värnamo kommun är första kommun ut i vårt län med att teckna kollektivavtal för AST, Akademisk Specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Avtal om betald specialistutbildning är något Vårdförbundet kämpat länge för, vi anser att det är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen. Sedan tidigare erbjuder regionen och 2 kommuner i länet likartade utbildningsanställningar, men de har inte tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet om det. 

Ordförande Eva-Lotta Lager glädjer sig åt att det första AST-avtalet är tecknat och ser också att det är intressant att det är just en kommun som gjort det då behovet av specialistkunskap ökar även inom kommunerna. 

Värnamo kommun har till att börja med budgeterat för fyra utbildningstjänster per år. Studierna sker på halvfart, med resterande del i kliniskt arbete. Men det finns enligt avtalet möjlighet att läsa på andra hastigheter om det är nödvändigt. Andra delar som avtalet reglerar:

  • Full lön gäller under hela studietiden och den anställda är även med i den årliga löneöversynen i enlighet med gällande kollektivavtal.
  • Den anställda har möjlighet att ansöka om ersättning för studielitteratur och resor.
  • Om studierna avbryts behöver sjuksköterskan inte betala tillbaka några pengar.
  • Efter godkänd examen placeras medarbetaren på en anställning som specialist. Bytet av titel innebär en ny och högre lön, men det finns ingen specificerad miniminivå.