Vad gör facket?

händer som håller varandra

Den frågan får vi ofta till oss nu i denna Coronapandemin som ställt allt på ända. Vilka lagar har vi att förhålla oss till?

Medbestämmandelagen (MBL) en av de viktigaste lagarna som ligger till grund för vår verksamhet och för rollen som förtroendevald. Denna lag är ofta omhändertagen i ett samverkansavtal. Medbestämmandelagen reglerar vår rätt till information om och inflytande över arbetsgivarens beslut. Förtroendemannalagen ger oss möjlighet att tillvarata denna rätt.

Många av de viktigaste rättigheterna förutsätter att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och för att vi ska kunna ta tillvara på rättigheterna i praktiken förutsätts att vi har förtroendevalda på arbetsplatsen.
Målsättningen är en vidgad demokrati och ett verkligt arbetstagarinflytande i arbetslivet.

Lagen i sig förändrar dock inte vem som har beslutanderätten utan ålägger arbetsgivaren att sköta informationen och delta i förhandlingar, men beslutanderätten tillkommer fortfarande arbetsgivaren.

Att arbetstagarna ges inflytande är lagens målsättning, men det är ingen garanti att man får sin vilja igenom. Det man som fackförbund kan göra är att påverka arbetsgivaren för att få dem att lyssna. Men viljan till hörsamhet ser ju olika ut hos olika arbetsgivare.

Det Vårdförbundet i rådande situation har gjort är att ha täta diskussioner, förhandlingar i möten med arbetsgivaren (och även politiker) när det gäller frågor som ersättningar för flyttade semesterveckor, risktillägg, att vara avstängd med lön vid smitta m.m.

En klok arbetsgivare lyssnar på sina medarbetare och tar
beslut som innebär det bästa för verksamheten!