"En sömlös vård" - kom på vår temadag!

Hur kan samarbete mellan primärvård, sjukhus och hemsjukvård lösa dagens problem med arbetsmiljö och tillgänglighet? Välkommen på en temadag med många inbjudna gäster. Det blir en dag med information om bland annat framgångskonceptet i Borgholm, patientsäkerhet och samarbete mellan kommuner och regionen.

Datum och tid: 31 oktober kl. 8.30-16.00

Plats: Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Målgrupp: Sjuksköterskor och chefer inom primärvård, hemsjukvård och ambulanssjukvård inom Jönköpings län

Läs mer om temadagen och anmäl dig senast 25 oktober!