Grattis till årets stipendiater!

Under fredagen uppmärksammade Vårdförbundet de studenter som vunnit årets stipendier för bästa kandidatuppsatser

För bästa kandidatexamensarbete beviljades stipendier på 5 000 kr vardera till två uppsatser:

Julia Dahl & Lisa Olander

Titel: Bestämning av ejektionsfraktion i vila med ekokardiografi och myokardscintigrafi - en metodjämförelse

Vårdförbundets motivering: 

"Vårdförbundet företräder fyra legitimerade yrken, däribland Biomedicinska analytiker som med sin speciella och unika kunskap är en viktig del av vården för att ge rätt diagnos och behandling.

Biomedicinska analytikers huvudämne är biomedicinsk laboratorie-vetenskap som innebär: ”Förmågan att självständigt välja, använda och utvärdera analys- och undersökningsmetoder samt tolka erhållna resultat i relation till patienten, vilket är unikt för denna yrkesgrupp.

Arbetet är en jämförelse mellan två välkända metoder, myokardscintigrafi (MPI) och ekokardiografi (UKG), vilka båda är viktiga i utredningen av hjärtats vänsterkammarfunktion och därmed även för bestämning av ejektionsfraktion (EF). Detta mått anses kunna förutsäga sannolikheten för överlevnad vid flertalet hjärtsjukdomar och har stor betydelse för fortsatt behandling. Denna metodjämförelse visar att de båda metoderna skiljer sig åt och inte ger likvärdiga resultat, vilket kan orsaka fel diagnos och behandling beroende på vilken undersökningsmetod som används. Vidare visar arbetet på en hög grad av självständighet, kreativitet och en mycket god fördjupning i ämnet."

Sofia Lundberg& Emmy Nygårdh

Titel: Effekten av e-hälsa för äldre personer - en litteraturöversikt

Vårdförbundets motivering:

Vårdförbundet arbetar aktivt för att bidra till vårdens utveckling och påverkar bland annat eHälsoutvecklingen både nationellt och lokalt. Satsningar på eHälsa har en enorm potential att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för vårdens professioner och bidra till en personcentrerad vård. Därför vill Vårdförbundet se en snabbare utveckling av eHälsa, att patienten får tillgång till sin egen vård-dokumentation och att vårdens professioner ska ha kunskap om och inflytande på eHälsosystemen. 

Arbetet beskriver att eHälsa för äldre personer ger en förbättrad hälsa och kognitiv förmåga, ökad delaktighet och kvalitet i vården samt minskat antal sjukhusvistelser och dödsfall. Vidare visar arbetet på en hög grad av självständighet, kreativitet och en mycket god fördjupning i ämnet.

Vi säger stort grattis, och lycka till i arbetslivet!