Status i löneprocessen inom region och kommun

Här befinner vi oss i 2019 års löneöversyn i kommuner och region.

I våras hade Vårdförbundet långa förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona. I slutet på maj var det nya avtalet, HÖK 19, i hamn och nu är vi mitt uppe i årets översyn. Här kan du följa processen steg för steg för just din arbetsgivare.

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets översyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vidare ska särskilt yrkesskickliga prioriteras samt erfarenhet ska löna sig.

Om du som medlem eller förtroendevald undrar över vad som händer, kommer vi här löpande redovisa var i processen vi befinner oss med respektive arbetsgivare.

Löneprocessen

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 • Teckna LOK – ett lokalt kollektivavtal avtal där vi och arbetsgivaren är överens om att följa det centrala avtalet HÖK 19.
 • Genomföra överläggning där vi diskutera kring kriterier för särskilt yrkesskickligt, satsningar och tidplan.
 • Lönesamtal/Lönesättande samtal hålls mellan dig och din chef.
 • Vi stämmer av med arbetsgivaren hur processen har fungerat.
 • Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2019.
 • Vårdförbundet avdelning Jönköping kommer lokalt under sen höst och tidig vår göra en uppföljning och analys av löneutfallet.

Region Jönköpings län

 • LOK – tecknad 2019-08-26.
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Lönesamtal/lönesättandesamtal ska hållas 30 sep – 1 nov.
 • Löneavstämningen sker lokalt i varje verksamhetsområde och ska vara klar senast den 12 november. Ny lön betalas ut den 27 november.
 • Central uppföljning och analys inom Regionen kommer att ske första halvan i december.

Samtliga Vårdförbundets medlemmar, även cheferna, hanteras på samma sätt i årets löneöversyn.

Lönesamtal/lönesättande samtal

Lönesamtal/lönesättande samtal ska innehålla en kortare tillbakablick på eventuellt prestationssamtal som hållits under våren. Ett löneförslag ska anges och motiveras utefter lönekriterierna antingen positivt eller med utvecklingsbehov, i det sistnämnda fallet ska du få klart för dig på vilket sätt förändring ska ske för att du ska kunna få en bättre löneutveckling.

Särskilt yrkesskickligt och erfarenhet

Förtroendevald på arbetsplats ska tillsammans med chef identifiera särskilt yrkesskickligt och erfarenhet i befintliga lönekriterier i annat fall lägga till dessa. Här används Vårdförbundets ”Förslag på kriterier för särskilt yrkesskickliga”.

Har du frågor kontakta:

Verksamhetsområde medicinsk vård – Fatmir Zogaj tfn 010 - 242 15 98

Verksamhetsområde kirurgisk vård – Angelica Hansen tfn 010 – 244 79 38

Verksamhetsstöd och service – Anne-Sofie Blixt Källner tfn 0730 – 34 52 06

Bra Liv – Kristina Bergholtz tfn – 0725 – 45 85 38

Verksamhetsområde Psykiatri-Rehab-Diagnostik – Maya Toubia tfn 0761 – 31 07 18

Aneby kommun

 • LOK – tecknad 17 juni
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Eksjö kommun

 • LOK – tecknad 19 juni
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Gislaveds kommun

 • LOK – tecknad den 10 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är klar.
 • Utbetalning sker med novemberlönen.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Gnosjö kommun

 • LOK – tecknad 14 jun 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Utbetalning sker med novemberlönen.
 • Har du frågor kontakta avd. Jönköping 036 - 30 64 41

Habo kommun

 • LOK – tecknad den 13 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Jönköpings kommun

 • LOK – tecknad 18 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta Arja Ringström (0722-106530)

Mullsjö kommun

 • LOK – tecknad 24 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Kontakta din förtroendevald i frågor som rör lönesamtal, löneavstämning och tidpunkt när ny lön betalas.

Nässjö kommun

 • LOK – tecknad den 10 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Sävsjö kommun

 • LOK – tecknad 19 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Kontakta din förtroendevald i frågor som rör lönesamtal, löneavstämning och tidpunkt när ny lön betalas.

Tranås kommun

 • LOK - tecknad den 4 juni 2019.
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Vaggeryd kommun

 • LOK tecknad 28 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Kontakta din förtroendevald i frågor som rör lönesamtal, löneavstämning och tidpunkt när ny lön betalas.

Vetlanda kommun

 • LOK – tecknad 17 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Värnamo kommun

 • LOK – tecknad 20 juni 2019
 • Överläggning inför löneöversyn 2019 är klar.
 • Löneavstämning är avslutad.
 • Har du frågor kontakta din förtroendevald.

Vad säger "LOK:arna"?

De LOK:ar (lokalt kollektivavtal) vi tecknat innebär att vi är överens om att följa det centrala avtalet HÖK 19 (huvudöverenskommelse 2019). Inga extra skrivningar utöver vad som finns i HÖK 19 har gjorts. Därefter inleddes löneöversynerna för 2019 vilka har gjordes utifrån de nya skrivningarna i löneavtalet.

Här kan du läsa mer om vad en LOK är, hur vi kan påverka i överläggningarna, hur Vårdförbundet kommer följa upp resultatet med mera.

Frågor?

Här finns en FAQ med vanligt ställda frågor.

Har du frågor du inte får svar på i de artiklar vi hänvisar till så kontakta oss. Du kan ringa Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller skriva till info.jonkoping@vardforbundet.se