Hur kan du påverka din pension?

Avsätt en timme och få kunskap och insikt i vilka möjligheter som finns för att kunna påverka din egen pension.

Region Jönköpings län inbjuder tillsammans med KPA Pension till informationsträffar för dig arbetar inom regionen och som vill veta mer om hur du kan påverka din pension.

Du hittar all information i inbjudan nedan. Observera att aktiviteterna ligger utanför Vårdförbundets regi och ev. frågor besvaras av Region Jönköpings län.

Inbjudan till pensionsinformation hos Region Jönköpings län