Hej, medlem i Vårdförbundet avdelning Jönköping!

Jag vill berätta om sommaren, pågående tvisteförhandlingar, det digitala årsmötet och hur löneöversynen 2020 har gått.

Nyhetsbrev som skickades till Jönköpings medlemmar 1/10-2020.

Sommaren

Alla har inte fått sin beviljade sommarsemester, önskade semester, sammanhållen semester eller semester mellan juni-augusti. Även semester som var beviljad under våren drogs tillbaka av arbetsgivare och hur mycket semester som blir möjlig att ta ut i höst vet vi inte så därför vill vi att ni hör av er som inte får ut ert semesteruttag, som ni har rätt till, under 2020.

Tvisteförhandlingar

Vi har två pågående tvisteförhandlingar på gång mot Region Jönköpings län som vi driver för våra medlemmars räkning, framförallt är det medlemmar och då särskilt inom intensivvården som arbetat inom covid-vården under våren och sommaren 2020. Den ena tvisteförhandlingen gäller brott mot de regelverk som reglerar arbetstidsförläggningen och där för vi enskilda förhandlingar för 143 medlemmar. Den andra tvisteförhandlingen gäller semesterplaneringen och förläggningen av semester 2020 där vi för närvarande för enskilda förhandlingar för drygt 90 medlemmar. För den senare, gällande semesterplaneringen, är tiden knapp för er som ännu inte har kommit in med en anmälan till Vårdförbundet avdelning Jönköping. Medan tvisteförhandlingarna pågår är det inte mycket mer än vad jag angett ovan som vi kan berätta och vi kan inte heller säga hur lång tid det kommer att ta.

Digitalt årsmöte

Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du ska kunna delta och påverka på ett säkert sätt, är du inbjuden till avdelning Jönköpings årsmöte som i år sker digitalt. Du ska ha fått en inbjudan med en inloggningslänk skickad till den e-postadress du har registrerad i Vårdförbundets medlemsregister den 24 september och skulle du sakna den så kontakta någon av årsmötesadministratörerna.

Årsmötet genomförs i ett system som heter VoteIT och du deltar via din dator, mobil eller surfplatta. I avdelning Jönköping startar årsmötet den 5 oktober och pågår till den 9 oktober och du kan logga in när du vill och hur ofta du vill.

Det kommer att hända en hel del som är både roligt och viktigt på vårt årsmöte. Bland annat kommer vi att välja ny valberedning då mandatperioden har gått ut för den sittande valberedningen och vid årsmötet 2021 ska ny styrelse väljas vilket gör att det är viktigt att vi redan nu väljer en ny valberedning. Du kommer att kunna ta del av vår verksamhetsplan för 2020 både hur den var tänkt men också hur den blev och glöm inte att fylla i enkäten så att du är med och påverkar verksamhetsplaneringen för 2021. Vidare delar vi ut ett magisterstipendium och du får också lyssna till stipendiaterna som berättar om sitt arbete. Förutom kandidat- magister- masterstipendier så delar vi också ut stipendium till yrkesverksamma och i år kan du lyssna till skolsköterskan som berättar om möjligheten som hon fått tillsammans med sin hund Yatzy att utbilda sig till ett gemensamt team inom besök och terapihund. Ett spännande och oerhört viktigt uppdrag som kan användas inom både elevhälsan och äldreomsorgen. Dessutom har vi också ett diskussionsforum där du kan föra dialog med andra medlemmar i vår förening och där du också kan ställa frågor.

Lön

Centrala parter är överens om att arbetet med det nya avtalet (HÖK19) skulle inledas direkt och gälla redan 2019 samt att 2019 års löneöversyn ska ligga till grund för 2020 års löneöversyn, exempelvis vad gäller prioriteringar av särskilt yrkesskickliga och lönestatistik att följa upp utifrån. HÖK 19 fortsätter att ha sin grund i individuell och differentierad lönesättning. Den lokala lönebildningsprocessen ska ge möjlighet till ökade löner för alla våra medlemmar med utgångspunkt i deras individuella prestation och bidrag till verksamhetens resultat och utveckling. De nya målen som tillkommit i HÖK 19, som gäller i tre år, handlar om att arbeta aktivt för en ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och bättre lönestruktur. Målen omhändertar också satsningen på särskilt yrkesskickliga.

Fördjupad löneöversyn 2020 Region Jönköpings län

Efter den fördjupade analysen i Regionen kan väldigt kort sägas att Regionen inte har följt vårt gemensamma löneavtal som säger att lönen ska vara individuell och differentierad, lönespridningen har inte ökat utan minskat med -1,1 % och vad gäller satsning på särskilt yrkesskickliga är den obefintlig. Sammantaget det individuella och det extra påslaget gav för alla ett genomsnittligt utfall på 4,7 % och för särskilt yrkesskickliga 5,1 % vilket ger 0,4 % högre utfall för särskilt yrkesskickliga (SYS). (Se Graf 1).

Klicka för större bild!
Graf 1. Alla utom chef, handläggare m.fl. 2020


Antalet SYS var 24 % 2019 och 25 % 2020 men 10 % av de som var SYS 2019 var det inte längre 2020 (identiska personer), 18 % nya SYS tillkom 2020 som inte var SYS 2019 detta visar på att Regionen INTE har förstått eller prioriterat SYS. Årets högre utfall i procent har inte omhändertagits för att öka lönespridningen genom att prioritera särskilt yrkesskickliga utan utfallet har getts till yngre och mindre erfarna, även att man anger dessa som särskilt yrkesskickliga. Sammanfattningsvis kan sägas att lönesättningen har skett på samma sätt som man har gjort under många år trots ett högre totalt utfall. (Se Graf 2).

Klicka för större bild!
Graf 2. SYS både 2019 och 2020 (GRÖN) Nya SYS 2020 men ej SYS 2019 (RÖD) SYS 2019 men ej SYS 2020 (LILA). ALLA Särskilt yrkesskickliga (SYS) 2020 jämfört med 2019. Här ser man hur de som var SYS 2019 men ej SYS 2020 (LILA) är bland de som är äldre och erfarna medan de nya SYS för 2020 (RÖDA) är bland de som är mindre erfarna men också nya i yrket.

Fördjupad löneöversyn 2020 Kommunerna

En fördjupad löneöversyn i kommunerna kommer att ske under hösten 2020.

Löneöversyn 2020 Privata

Många privata arbetsgivare har inte startat årets översyn på grund av Corona så vi har ännu inte någon bild av hur det ser ut hos er ännu.

Lönekonferens om önskvärd lönestruktur 15/10

Denna konferens är en del i överenskommelsen om partsarbetet om önskvärd lönestruktur i det centrala kollektivavtalet HÖK 19 och kommer att ske digitalt på grund av den pågående pandemin. Först ut i detta är Regionerna (kommer att bli det samma för kommunerna men i ett senare skede) där en inbjudan har gått ut från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisationer) samt Vårdförbundet till företrädare för arbetsgivaren och Vårdförbundet i regionerna. Representanter från Region Jönköpings län och från Vårdförbundet avdelning Jönköping kommer att delta och före konferensen kommer dessa att tillsammans samtala kring ett antal frågeställningar gällande detta.

Målet för konferensen är att centrala och lokala parter ska under avtalsperioden (2019–2022) tillsammans arbeta med att följa upp och stödja utvecklingen av löneöversynsprocesser. Vilket gäller förutsättningar för att öka lönespridningen och för arbetet med att nå en önskvärd lönestruktur.

Partsgemensamt arbete om karriärmodeller

Ytterligare en överenskommelse i HÖK19 mellan Vårdförbundet SKR/Sobona är att samtliga regioner och ett urval större kommuner ska ha utvecklat karriärmodeller och påbörjat att införa dessa för Vårdförbundets yrkesgrupper, senast i december 2022. Under perioden 2020–2022 (3 år) kommer ett partsgemensamt arbete mellan nationella parter att pågå.

 

Med vänlig hälsning

Iréne Sjövall Sanned

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Jönköping