Vad är statusen i löneöversynen?

Undrar du hur det ligger till i löneöversynen mellan Vårdförbundet i Jönköping och din arbetsgivare? Hit vänder du dig för att få svar!

De flesta löneöversyner hanteras verksamhetsnära av den förtroendevalda på arbetsplatsen.

För att få svar på hur statusen är i just din löneöversyn vänder du dig i första hand till:

Om du saknar förtroendevald som representerar din arbetsplats kan du alltid kontakta styrelsen eller vår lokala förtroendevalda i tjänst.