Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Hur vill du att vi ska bedriva Vårdförbundet i Jönköpings verksamhet? Vad är viktigast för dig?

Just nu genomför vi en enkätundersökning som skickades ut förra veckan till alla medlemmar med registrerad e-postadress i vårt medlemsregister. 

Vi ber om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering 2019 och framåt. Vi vill veta hur du tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras utifrån de beslut som fattades på kongressen. Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete, det är medlemmarna som är Vårdförbundet och vi vill att verksamheten ska bedrivas så som medlemmarna vill.

Har du inte fått enkäten?

Det kan bero på att dina uppgifter i vårt register inte är stämmer. Logga in på vår hemsida och uppdatera dina uppgifer så att du inte missar information från oss. Om du ser till att ha rätt e-postadress registrerad senast den 12 september så kommer du att få enkäten vid vårt påminnelseutskick under vecka 37.

Tack på förhand för din hjälp!