Arbetsmiljö i fokus för årets skyddsombud

Pernilla Zwettler har varit förtroendevald i 12 år. I det fackliga arbetet är det arbetsmiljön som ligger henne varmast om hjärtat och där har hon under årens lopp åstadkommit flera förbättringar. Nu har hon blivit utsedd till Årets Skyddsombud 2018 i Avd. Jönköping.

Som 2018 års skyddsombud i avdelning Jönköping utsågs Pernilla Zwettler, specialist-sjuksköterska på Psykiatriska kliniken på Ryhov i Jönköping. Pernilla har varit förtroendevald och tillika skyddsombud i 12 år. Hon gick grundutbildningen till detta uppdrag 2006. 

Intresse, engagemang och samarbete

Pernilla har ett starkt intresse och och engagerar sig gärna i frågor gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under hösten 2018 har hennes uppdrag prövats hårt på grund av att en psykiatrisk vårdavdelning planeras att stängas. Detta har lett till mer fackligt arbete med många extramöten.

Arbetar med lokala avtal gällande arbetstid och Pernilla upplevera att hon har ett gott samarbete med chefen som gärna bollar idéer med henne.   Det finns även samarbete med psykiatriska avdelningar i Vadstena, Växjö och Kalmar gällande vårdplatser. 

Arbetar för säkrare och bättre arbetsmiljö 

Hennes arbete är varierande och håller ett extra öga på kollegor som ligger i riskzonen för utbrändhet.  Hon vill gärna vara handledare och deltar som utbildare i RIU, Regionens interna utbildningar, för nyutbildade sjuksköterskor.  

I arbetet på psykiatriska kliniken finns stor risk för hot och våld men Pernilla är noga med att det skrivs synergier för att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna att personal blir skadade. 

För några år sedan lämnade hon in en begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6 A  till Arbetsmiljöverket. Detta ledde till en förbättrad arbetsmiljö, bland annat genom att det nu alltid finns en läkare på plats på dagtid, säkrare vård för patienterna och att den dåvarande verksamhetschefen slutade.