Sommarsemestern i Region Jönköpings län

Det närmar sig sommar - en viktig tid för vila, återhämtning, möjlighet att koppla bort arbetet helt under några veckor och få ladda batterierna för att orka jobba ett år till. Läs mer om aktuellt semesterläge i Region Jönköpings län.

Vårdförbundets ingång är att trots en pågående pandemi innebär det inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler – semesterlagen och kollektivavtal gäller fortfarande och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller. Du som medlem har rätt att begära semester och arbetsgivaren måste ge dig besked om din semester. Du behöver återhämtning och vila för att orka, oavsett om det är en andra våg av Corona eller vård som skjutits upp och som snart ska hanteras.

 
Semester

Den information som Vårdförbundet avdelning Jönköping har fått när det gäller sommarsemestern av tf. HR-direktör, Hälso- och sjukvårdsdirektör på CSG (central samverkansgrupp) samt på samverkan för de olika verksamhetsområdena, är fortfarande att alla ska få 4 veckor sammanhållen semester under juni-juli-augusti.

I fredags, den 29/5 uttalade sig tf. HR-direktör till Vårdfokus, Vårdförbundets oberoende tidning, att han varken bekräftar eller dementerar om det ändå blir delad semester eller eventuell flytt av semesterveckor till september. Han meddelade också att det inte är aktuellt med någon extra ersättning om du får semestern delad eller flyttad till september.

Vårdförbundet är oerhört kritiska till att arbetsgivaren har dragit ut på tiden så att du hamnat i den här situationen. Vi anser att dialogen med arbetsgivaren är bristfällig och ingen har några svar att ge när du får din semester, varken enhetschefer, verksamhetschefer, HR-chefer, tf. HR-direktör eller Hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi har många vittnesmål från er medlemmar om att semestrarna inte är klara i verksamheterna, att det råder stor oro och att besked om semester dröjer trots att arbetsgivaren ska ge besked senast två månader innan eller om särskilda skäl föreligger en månad innan semestern träder i kraft.

Vi genomför förhandlingar på arbetsplatser som avviker från semesterlagen och allmänna bestämmelser så fort vi får kännedom om dem. Dialoger förs med dig som är förtroendevald och även med medlemmar som vi kontaktar eller som kontaktar oss. 

 

Vårdförbundet har hela tiden sett utmaningarna och behovet av din kompetens men vi är tveksamma till att arbetsgivaren ser det eftersom de inte har velat föra en dialog kring sommarsemestern på ett bra sätt. Vi har lyft frågan på olika samverkansnivåer om en dialog men arbetsgivaren har inte varit intresserad. I torsdags den 28/5 begärde vi ett skyndsamt möte med tf. HR-direktör för att få klarhet i situationen och vi fick en mötestid igår, den 3/6. 

Vid mötet den 3/6 fick vi ett tydligt besked att regionen inte vill och kommer inte att ge någon extra kompensation utifrån semestersituationer. Man vill enbart följa regelverket i vårt kollektivavtal även om avtalet inte utgör något hinder för arbetsgivaren att ge extra kompensation. Bevekelsegrunden för regioner är en oro för ”inflation” så att man ska behöva fortsätta med den här ersättningen kommande år. Vidare anser arbetsgivaren att man redan har kompenserat våra arbetsgrupper utifrån de 50 miljonerna man la som ett strukturmedel i 2020-års löneöversyn till 11 olika yrkesgrupper, där Vårdförbundets fyra yrken ingick.

Vårdförbundet ser tveksamheter i att regionen följt vårt kollektivavtal utifrån planeringsläget och semesterhanteringen och det här kommer att generera ett efterspel. Även försenad underrättelse av semester kommer vi att omhänderta eftersom det utgör ett skadeanspråk. Vi kommer inom kommande två veckor försöka få till dialoger med de olika politiska partierna i Regionstyrelsen samt i Hälso- och sjukvårdsnämnden, för att ta reda på om detta är deras vilja i sakfrågan.

 

Fått underrättelse om att din semester är beviljad i tid?

Om lokal överenskommelse inte uppnås om tidpunkter för när arbetstagaren senast ska inkommit med önskemål om huvudsemesterns förläggning och arbetsgivarens förslag till semesterlista, gäller bestämmelserna i 11 § Semesterlagen om underrättelse till arbetstagaren. Det innebär att underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början eller, på grund av särskilda skäl, minst en månad före ledighetens början. Finns lokal överenskommelse om tidpunkter så gäller den.

Har du inte fått underrättelse i tid och vill driva frågan om skadestånd - ta kontakt med din verksamhetsområdesrepresentant för mer information om ditt ärende är möjligt att driva.

Hitta din verksamhetområdesrepresentant här.
 

Fått återtagen beviljad semester, en eller flera veckor?

I undantagsfall får arbetsgivaren återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser som arbetsgivaren inte i förväg kunnat planera för eller förutse och det krävs också att det finns starka skäl utifrån verksamheten. Arbetsgivaren måste då visa att situationen inte gått att lösa på annat sätt. Dessutom ska arbetsgivaren förhandla med Vårdförbundet innan beslutet.

Om arbetsgivaren återtar din semester - begär ersättning för dina kostnader för den planerade semestern! Om arbetsgivaren återkallar din semester utan anledning, kan du också ha rätt till allmänt skadestånd.

Vill du driva frågan om skadestånd - ta kontakt med din verksamhetsområdesrepresentant.

Hitta din verksamhetsområdesrepresentant här.

 
Fått hela eller delar av semestern förlagd i september?

Om arbetsgivaren vill förlägga din semester till maj eller september krävs att arbetsgivaren först förhandlat om det med Vårdförbundet. I undantagsfall kan arbetsgivaren förlägga huvudsemestern även till perioden oktober-december. Då krävs ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet eller att du själv har begärt att din semester förläggs till denna period och att du och din arbetsgivare kommer överens om det. Om arbetsgivaren vill förlägga huvudsemestern helt eller delvis till perioden oktober-december krävs det särskilda skäl. En pågående pandemi innebär inte att det automatiskt föreligger särskilda skäl. Prövning måste göras i varje enskilt fall.

 

Skriv avvikelser och dokumentera vårdskador

Arbetsmiljölagen gäller fortfarande och det är viktigt att du som arbetar kliniskt och du som är förtroendevald, står upp för den och uppmärksammar tillbud och risker i din arbetsmiljö genom att prata med din närmsta chef samt skriva och dokumentera avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. Det är också viktigt att dokumentera de vårdskador du utsätts för. Ta ett foto av eksem från handsprit eller tryck från skyddsutrustning. Alla risker och tillbud behöver dokumenteras som bevis på en ansträngd situation.

 

Läs mer om sommarsemester - vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Läs mer i Vårdförbundets FAQ - Corona och ditt arbete.

 

Det är en förmån att få arbeta med fackliga frågor på arbetstid och vi finns för dig som medlem.

Var rädd om dig - Du är viktig!