Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Stipendium till Årets förtroendevald

2019 utser Vårdförbundet avdelning Jämtland årets förtroendevald för tredje gången. Om du har förslag på kandidat till årets förtroendevald skicka in en nominering!

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren. Den enskildes insats har stor betydelse.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.

Ett stipendium på 5000 kr till årets förtroendevald för 2019 utdelas på årsmötet 2019.

Vi vill ha din nominering senast den 31 augusti 2019.

Kriterier för stipendium

  • Medlemskap i Vårdförbundet
  • Ska vara nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokalkontor
  • Ska arbeta utifrån Vårdförbundets politik och vision för medlemmar på ett sätt som bidragit till värde för enskild medlem eller för medlemmar i grupp.

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Länk till nominering

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -