Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vad gäller i sommar?

Nu mer än någonsin behöver du som medlem i Vårdförbundet få semester, vila, återhämtning och rekreation. Särskilt som vi kan befara både en andra och tredje våg av pandemin och att omprioriteringen i vården skapar en enorm ”vårdskuld” av uppskjutna behandlingar och operationer.

Vår utgångspunkt är att du som medlem ska få din lagstadgade semester.

Semesterlagen gäller

Semesterledigheten regleras i semesterlagen. För dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns dessutom regler i Allmänna bestämmelser (AB) och i förekommande fall lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser. Semesterlagen är i stora delar tvingande till arbetstagarens förmån och ska säkra att du får tid för vila, återhämtning, hälsa och möjlighet till fritid. Enligt 12 § semesterlagen ska semesterledigheten normalt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Denna semesterperiod kallas ofta för sommarsemester eller huvudsemester.

Pågående lokala förhandlingar

I Region Jämtland Härjedalen har förhandlingar genomförts om att förlägga huvudsemester juni-september och den förhandlingen avslutades i oenighet. I Strömsunds kommun har även en sådan förhandling genomförts och den avslutades också i oenighet.

När arbetsgivare signalerar att man inte kommer att klara av att bevilja fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti och att man vill hitta lösningar för att klara sommarbemanningen, har Vårdförbundet eller medlemmar i Vårdförbundet många gånger lyckats förhandla fram extra kompensation. Det kan röra extra ersättning för flyttade semesterveckor och för extrapass samt höjd ob-ersättning för svårbemannade pass för att underlätta semesterförläggningen. Vår ingång är då att lösningar hittas i dialog med Vårdförbundet och medlemmarna på frivillig väg.

Jag har fått semester beviljad och påbörjat den, men arbetsgivaren beordrar in mig för arbete – vad gäller?

Om du arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns en särskild bestämmelse, AB § 27 mom. 13, som säger att din påbörjade semester endast kan avbrytas om det finns synnerliga skäl. Denna bestämmelse utgår från att det ska vara fråga om extraordinära situationer som arbetsgivaren inte i förväg kunnat planera för eller förutse och även i detta fall krävs det att det finns starka skäl utifrån verksamheten. Arbetsgivaren måste också kunna visa att situationen inte gått att lösa på annat sätt och förhandla med Vårdförbundet innan de kan fatta ett sådant beslut.

En arbetsgivare som ändrar beviljad semester ska ersätta arbetstagaren för skäliga kostnader som arbetstagaren har för den planerade semestern och om arbetsgivaren återkallar en beviljad semester i strid med regelverket, kan arbetstagaren också ha rätt till allmänt skadestånd. Som arbetstagare är du INTE skyldig att vara anträffbar under din semester. Du behöver alltså inte svara i telefon, på mejl eller sms. Om arbetsgivaren ska beordra in dig så måste arbetsgivaren få tag i dig personligen (man kan inte kräva att du kommer till jobbet efter ett sms). Om arbetsgivaren beordrar in dig så förhandla om ersättning och att du får tillbaka förlorade semesterdagar, gärna skriftligt.

Kontakta förtroendevald på arbetsplatsen eller Vårdförbundet Direkt (0771-420 420) och kontakta alltid avdelningsstyrelsen om något av detta händer.

 

Var rädd om dig och alla människor i din närhet.

Du är viktig!

 

Avdelningsstyrelsen

Vårdförbundet Jämtland

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -