Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Coronaviruset och ditt arbete

I takt med att covid-19 sprider sig både utomlands och här i Sverige uppstår både oro och många frågor. Du som arbetar inom vården är extra utsatt, eftersom du möta smittan både privat och på arbetet.

 

Ta gärna del av vår FAQ angående Corona som finns på vårdförbundets hemsida. Nedan följer några ofta förekommande frågor.

Kan arbetsgivaren tillfälligt omplacera/förflytta mig till annan arbetsplats eller till andra arbetsuppgifter kopplat till behoven i Corona -bekämpningen?

Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda dig inom ramen för den arbetsskyldighet som gäller för din anställning. Din arbetsskyldighet består något förenklat av de arbetsuppgifter och geografiska placering som du kommit överens om med din arbetsgivare vid anställningstillfället eller senare.
Du är normalt skyldig att rätta dig efter arbetsgivarens arbetsledning.
Om arbetsgivaren mot din vilja aviserar att du ska utföra nya arbetsuppgifter eller arbeta på ny placering som du bedömer ligger utanför din arbetsskyldighet och kompetens måste du agera snabbt!


Kontakta då genast Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen eller lokala styrelsen alternativt Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att få hjälp. Vårdförbundet kommer att bedöma ditt ärende och kan vid behov vidta åtgärder som skyddar dig.

OBS! Det är mycket viktigt att du inte på egen hand vägrar utföra arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar, eftersom ett sådant agerande kan få allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser för dig.

Vad har jag och mina kollegor för möjlighet att påverka i fråga om skyddsutrustning?

Är du orolig för tillgången av skyddsutrustning eller hur den används ska du i första hand prata med din chef. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga risker för smittspridning och sjukdom, och ska se till att skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt. Riskbedömningar ska göras i varje verksamhet – saknas rätt utrustning eller det börjar bli brist på den, måste arbetsgivaren vidta åtgärder som förhindrar att vårdpersonalen riskerar sin egen och patienternas hälsa, till exempel genom förändringar av arbetsformer eller arbetssätt. Görs inget kan skyddsombud ingripa.


Kontakta den förtroendevalda/skyddsombudet på arbetsplats eller om det behövs FAQ alternativt den lokala styrelsen.
Skyddsombud har rätt att avbryta arbete om arbetssituationen innebär risk för liv och hälsa och arbetsgivaren inte har förebyggt risker.


Saknar ni förtroendevald/skyddsombud?

Passa på att välja en person bland kollegorna som kan samla era synpunkter och påverka i de forum som den förtroendevalde/skyddsombudet har tillgång till.


Styrelsen avdelning Jämtland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -