Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Förflyttningar och graviditet i pandemin

Det är december och den mysiga julen står för dörren. Kanske i vanliga fall, men inte i år. Ovissheten och oron är stor och frågorna är många. Det enda vi vet är att vi befinner oss i en pandemi och inget är som vanligt.

 

Tillfälliga förflyttningar under pandemin

Med anledning av pandemin har många medlemmar och förtroendevalda berörts av omorganisationer och förflyttning av personal.

Vi har tagit del av rapporter som visar att vissa arbetsgivare återigen förflyttat personal och att detta ibland genomförts utan att berörda givits möjlighet till inflytande i besluten.

Om arbetsgivaren har behov av att förflytta personal mellan olika enheter eller avdelningar, är det fråga om en organisationsförändring. Då ska arbetsgivaren, före beslut, förhandla med Vårdförbundet om verksamhetsförändringarna enligt 11 § MBL. Förändringen ska också hanteras enligt arbetsmiljölagen innan beslut fattas och verkställs.

MBL medger endast undantagsvis, att arbetsgivaren på grund av akuta omständigheter, kan förhandla först i efterhand. Om arbetsgivaren hävdar det, eller inte vill förhandla alls, ska du kontakta Vårdförbundet avdelning Jämtland.

Flytt av personal mellan två avdelningar eller arbetsplatser betyder att arbetsgivare gör organisationsförändringar som ska förhandlas och riskbedömas vid båda arbetsplatserna.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att kontakta oss om ovanstående uppkommer, oavsett om det är frivillig omplacering eller inte.

 

Graviditet under pandemin

Arbetsmiljöverket har 2020-11-23 efter begäran från skyddsombud inom Vårdförbundet, kommit med beslut som trätt i kraft den 25 november 2020 för Region Värmland.

Beslutet innebär vite på 150 000 kr för varje tillfälle en gravid arbetstagare som har informerat sin arbetsgivare om graviditeten, arbetar med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av SARS-CoV-2 (Covid-19).

Det är alltså viktigt att informera arbetsgivaren om graviditet så att inte arbete med patienter som är bekräftade eller misstänkt smittade, utförs. Uppstår det några oklarheter är det viktigt att kontakta oss.

 

Behöver du kontakta oss? Ring ordförande Roger Bergebo, tel. 063-14 29 32.

 

Var rädd om dig - Du är viktig!

Vårdförbundet, avdelningsstyrelsen Jämtland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -