Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Medlemmar i Vårdförbundet!

Extra nyhetsbrev gällande avslutade förhandlingar om ny arbetstidsmodell i Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen valde under hösten 2019 att säga upp alla arbetstidsmodeller inom regionen.

Vi blev då som facklig organisation inbjuden till förhandlingar för att komma fram till ny arbetstidsmodell, dessa samtal och förhandlingar har pågått sedan december 2019.

Vårdförbundets intention har hela tiden varit att teckna ett lokalt kollektivt avtal som är bättre än de centrala avtalen (AB och HÖK). Det har varit mycket viktigt för oss att våra medlemmar ska få en sänkt veckoarbetstid som leder till återhämtning mellan arbetspassen i dessa förhandlingar.

Arbetsgivaren vill att Allmänna bestämmelser (AB) skall gälla och är inte intresserad av att möta upp i förhandlingar om minskad arbetstid.

Enligt Allmänna bestämmelser innebär det i så fall en arbetstid på 38,15 tim/vecka för alla inom rotationstjänstgöring. Den som arbetar 20% natt har enligt AB en arbetstid på 36,20 tim/vecka och den som arbetar ständig natt eller mer än 30% natt en arbetstid på 34,20 tim/vecka. Detta innebär en försämring för många medlemmar som idag arbetar på gamla lokala kollektivavtal och det tycker inte vi är acceptabelt.

Då Vårdförbundet och arbetsgivaren är oeniga gällande arbetstidsmåttet ser vi ingen möjlighet att teckna ett lokalt kollektivavtal i dagsläget.

2020-01-29

Roger Bergebo
Ordförande

Vårdförbundet Avdelning Jämtland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -