Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlem i Vårdförbundet!

Som du säkert redan vet så har Vårdförbundet suttit i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona i nästan fem månader. Nu är det nya avtalet, HÖK 19, i hamn. För oss innebär det att årets löneöversyn nu sätter igång!

Vi kommer inom kort att påbörja överläggningar med arbetsgivaren. Så fort det är genomfört återkommer vi med information om bland annat:

  • När lönesamtal ska genomföras
  • Vilka kriterier som kommer gälla (bland annat hur särskilt yrkesskickliga kommer att bedömas).
  • När den nya lönen betalas ut

Det som är viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets översyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även satsningar göras på de som klassificeras som särskilt yrkesskickliga.

Har du inte någon förtroendevald på din arbetsplats, kan ni välja en. Här hittar du information om hur val av förtroendevald går till. Avdelning Jämtland har en mandatperiod på 3 år.

Avtalet anger i korthet att

  • Parterna gemensamt ska följa och stödja arbetet med att utveckla löneöversynsprocessen.
  • Kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål ska premieras.
  • Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i översynen.
  • Prioriteringen hos varje arbetsgivare ska vid löneöverläggning och löneöversyn ske utifrån både behov och förutsättningar (behov har vi förhandlat in i det nya avtalet och innebär att en sammanvägning mellan ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov av rätt kompetens behöver genomföras).
  • Lönenivåer och lönespridning ska under avtalsperioden särskilt uppmärksammas inom respektive yrke vilket innebär att det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom yrket.
  • Målet är att skapa en lönekarriär inom yrket över tid.
  • Vid avstämningen av löneöversynen ska en särskild uppföljning och analys göras av ör kommande års löneöverläggning.

Om ni har frågor kring processen är ni välkomna att kontakta Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420.

Vänligen

Roger Bergebo
avdelningsordförande

Vårdförbundet avdelning Jämtland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -