Medlemsmöte med Guldkant

Som förtroendevald på arbetsplatsen har du möjlighet att använda en viss summa pengar i samband med ett medlemsmöte. Bjud gärna in någon från styrelsen i samband med ditt möte.

Kriterier för Medlemsmöte med Guldkant

 • Den förtroendevalda på arbetsplatsen inbjuder till mötet
 • Alla deltagare ska vara medlemmar i Vårdförbundet
 • Aktiviteten ska inte förväxlas med yrkesträff eller avdelningsträff. 150 kronor betalas ut enbart för deltagare som närvarar
 • Kontakt tas med avdelningens expedition innan genomförandet.
 • Snarast efter mötet skickas en deltagarförteckning och kort sammanfattning av diskussionen/informationen till avdelningsexpeditionen e-post till info.jamtland@vardforbundet.se
 • Aktiviteten ska innehålla facklig information eller samtal kring yrkesfrågor.
 • Den förtroendevalda tar kontakt med någon ur styrelsen innan medlemsmötet för diskussion av innehåll.

Utbetalning av ersättning

Har du gjort ett eget utlägg redovisar du det i Flex för att få tillbaka pengarna.
Information och instruktioner hur du loggar in och registrerar i Flex hittar du här. 

 • Kvitto och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
 • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Fakturahantering

 • Underlag för fakturering att lämnas till leverantören hämtar du här.
 • Kvitto märkt ”Faktureras” och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex. Information och instruktioner för Flex, se ovan.
 • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Om du har frågor eller stöter på problem skicka din fråga till: flex@vardforbundet.se

Utbetalning sker till förtroendevald.

Med önskan om ett trevligt möte!