Medlemsmöte med Guldkant

Som förtroendevald på arbetsplatsen har du möjlighet att använda en viss summa pengar i samband med ett medlemsmöte. Bjud gärna in någon från styrelsen i samband med ditt möte.

Kriterier för Medlemsmöte med Guldkant

  • Den förtroendevalda på arbetsplatsen inbjuder till mötet
  • Alla deltagare ska vara medlemmar i Vårdförbundet
  • Aktiviteten ska inte förväxlas med yrkesträff eller avdelningsträff. 150 kronor betalas ut enbart för deltagare som närvarar
  • Kontakt tas med avdelningens expedition innan genomförandet.
  • Snarast efter mötet skickas en deltagarförteckning och kort sammanfattning av diskussionen/informationen till avdelningsexpeditionen, antingen per post till Vårdförbundet avdelning Jämtland, Postgränd 10, 831 30 Östersund eller via e-post till info.jamtland@vardforbundet.se
  • Aktiviteten ska innehålla facklig information eller samtal kring yrkesfrågor.
  • Den förtroendevalda tar kontakt med någon ur styrelsen innan medlemsmötet för diskussion av innehåll.
  • Kontakt med avdelningsexpeditionens administratör görs på telefonnnummer 063-14 29 31 eller på info.jamtland@vardforbundet.se i god tid före aktiviteten när du har för avsikt att utnyttja denna förmån. Då får du information angående betalningens hantering samt om eventuellt material som ska användas.