Reseräkning för förtroendevalda

Förtroendevald som har förlorat arbetsförtjänst eller gjort andra utlägg i sitt uppdrag ska så snart som möjligt lämna in en reseräkning på sina utlägg.