Val av förtroendevald

Du blir vald till förtroendevald av dina medarbetare.

När du tar på dig ett fackligt uppdrag betyder det att just du lägger litet extra kraft på att påverka förhållandena på din arbetsplats under den mandatperiod du har uppdraget.

Det är inte detsamma som att du ska ta hela ansvaret. Kollegorna på arbetsplatsen ska stötta dig i ditt uppdrag genom att delge sina åsikter samt att komma på möten. Nedan finner du vår rollbeskrivning av förtroendevald på arbetsplatsen samt en länk till de nationella sidorna för förtroendevalda.

Mandatperioden för förtroendevalda i avdelning Jämtland är 3 år. Perioden räknas från närmaste årsskifte, alltså väljs man t.ex 190714, blir mandatperioden till och med 221230.