Vårdförbundet avdelning Jämtland delar ut stipendier till medlemmar som är sjuksköterskestudenter vid Mittuniversitetet Campus Östersund för C-uppsats inom omvårdnad.

Stipendium för C-uppsats

Stipendiet är på 3000 kronor och delas ut till den/de studenter som har genomfört ett godkänt examensarbete för C-uppsats omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad.

Godkända uppsatser överlämnas till styrelsen avdelning Jämtland och därefter utser styrelsen årets vinnande bidrag.

Kriterier för stipendium

  • Sökande ska vara studerandemedlem i Vårdförbundet
  • Ämnet för examensarbetet skall röra omvårdnad
  • Examensarbetet ska vara avslutat och blivit godkänt före examensdagen
  • Målet är att belysa och lyfta fram omvårdnadsuppsatser som kan leda till utveckling av den egna professionen och vården
  • Om endast en författare är medlem i Vårdförbundet tilldelas hela summan till denne
  • Om examensarbetet har fler än en författare så delas stipendiesumman lika mellan dessa

Utdelningen sker i samband med sjuksköterskeexamen.