Stipendier

Vårdförbundet avdelning Jämtland delar ut stipendier till medlemmar som är sjuksköterskestudenter vid Mittuniversitetet Campus Östersund för C-uppsats inom omvårdnad samt till Årets handledare.

Stipendium för C-uppsats

Stipendiet är på 5000 kronor och delas ut till den/de studenter som har genomfört ett godkänt examensarbete för C-uppsats omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad.

Beslutsprocessen om vem som blir årets stipendiat ser ut som följer, handledare och examinatorer väljer utifrån högst betyg på uppsatsen ut ett antal uppsatser som lämnas över till styrrelsen för avdelning Jämtland.

Styrelsen utser årets stipendiat utifrån ämnesområde.

Kriterier för stipendium

  • Sökande ska vara studerandemedlem i Vårdförbundet
  • Ämnet för examensarbetet skall röra omvårdnad
  • Examensarbetet ska vara avslutat och blivit godkänt före examensdagen
  • Om examensarbetet har fler än en författare så delas stipendiesumman lika mellan dessa
  • Målet är att belysa och lyfta fram omvårdnadsuppsatser som kan leda till utveckling av den egna professionen och vården
  • Om endast en författare är medlem i Vårdförbundet tilldelas hela summan till denne

Utdelningen sker i samband med avslutningsmiddag på MIUN.

Stipendie till Årets handledare

Handledning av studenter under utbildning är en viktig uppgift för sjukvården. Att förmedla kunskap i enlighet med utbildningsmålen och ge stöd i utbildningssituationen kräver stor förmåga och ett personligt engagemang från handledaren. Den enskilda handledarens insats har stor betydelse för utbildningsresultat och yrkets framtida professionsutveckling.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den praktiska handledningen i utbildningen och stimulera till goda handledarinsatser genom att utse årets handledare.

Ett stipendium på 5 000kr till årets handledare för 2019 utdelas på årsmötet 2019.

För att erhålla stipendiet krävs medlemskap i Vårdförbundet avdelning Jämtland.

Om du har förslag på kandidat till årets handledare skicka in en nominering!

Du gör din nominering som studerandemedlem genom att fylla i nomineringsformuläret här.

Vi vill ha din nominering senast den 30 juni 2019.

Stort tack för din hjälp!

Stiftelsen Stugföreningens stipendiefond

Fonden används huvudsakligen för pågående eller kommande fortbildning och studier inom yrket, och/eller studieresor som är till nytta för yrket. Stipendier utdelas i första hand i de fall då arbetsgivaren inte ger bidrag eller då bidrag från arbetsgivaren inte täcker hela kostnaden, till legitimerade sjuksköterskor vid Östersunds sjukhus.

Stipendiefonden

80% av avkastningen på ett kapital av 200 000 kronor utdelas varje femårsperiod i form av stipendier i överensstämmelse med föreningens stadgar. Resterande del av avkastningen kan användas till stipendier som kan vara till nytta eller uppmuntran på annat sätt.

Ansökan

Ansökan ska vara väl motiverad och det ska framgå att andra möjligheter till bidrag är undersökta. Ansökan kan göras två gånger per år, sista februari och sista september.

Vårdförbundet avdelning Jämtlands styrelse, arbetsutskottet, handlägger och förbereder ansökningarna.

Senast en månad efter ansökningstidens utgång lämnas besked till den sökande.

Ansökan skickas till Vårdförbundet, Postgränd 10, 831 30 Östersund.

Ansökningshandling Stugföreningens stipendiefond

Vem kan ansöka?

Endast legitimerade sjuksköterskor vid Östersunds sjukhus kan ansöka om stipendium från Stugföreningens fond. Du måste även vara medlem i Vårdförbundet.

Stipendier delas ut för fortbildning och studier och/eller studieresor som är till nytta för yrket.

Rapportskyldighet för stipendiaten föreligger efter överenskommelse med styrelsen om formerna.