Nominera till fyllnadsval av styrelseledamot i avdelning Jämtland

En glad gubbe är ritad i sand och runt den är det sju par händer

Styrelsen i avdelning Jämtland kallar till extra årsmöte den 28 februari för fyllnadsval av fyra ledamöter.

Alla medlemmar tillhörande avdelning Jämtland kan lämna in en nominering och alla medlemmar kan bli nominerade. Även den som nominerar måste vara medlem. Den som nomineras måste också vara tillfrågad och ha tackat ja innan nomineringen skickas in.

Mandatperioden för uppdragen är framtill årsmötet år 2021. Detta innebär att ledamöterna har en mandatperiod på ca 2,5 år.

Här kan du läsa rollbeskrivningarna som ledamot i en styrelse.

Önskar man nominera någon till uppdraget fyll i formuläret här nedan. Sista dag för nominering är den 8 februari 2019.

Vid frågor kontakta valberedningen avdelning Jämtland

Jämtland nomineringar avdelning Jämtland 2019

Uppdrag
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter

Godkännande