Motioner till årsmötet

En dator, ett block och en penna

Här kan du ta del av inkomna motioner till årsmötet.

Motion från Tomas Nilsén

Titel: Specialistsjuksköterska

Bakgrund: På förekomna anledningar där arbetsgivare har svårt att differentiera vad somär specialistkunskap kontra specialkunskap tycker jag att Vårdförbundet självt
måste tydliggöra vad som är vad. Valet specialistsjuksköterska måste finnas som alternativ. Tex i min kontakt till er där adress och kontaktuppgifterregistreras kan jag inte välja alternativet i min yrkesroll som specialistsjuksköterska utan sjuksköterska som arbetar inom anestesisjukvård. Detta behöver inte betyda att jag är specialistsjuksköterska. detta lämnas då öppet för tolkningar som jag vill eliminera med att vara tydligare.

Yrkande : Yrkar på att förbundet måste vara tydligare med att titulera sina specialistutbildade som specialistsjuksköterska/or samt att detta val skall vara möjligt i registrering hos Vårdförbundet. Det blir skillnad på tex sjuksköterska inom anestesisjukvård mot specialistsjuksköterska inom
anestesisjukvård.