Välkommen till en utbildning i Allmänna bestämmelser (AB)

Tre kvinnor sitter och diskuterar.

Välkommen till en träff där vi går igenom några grunder i de lagar och avtal som reglerar vårt arbete, såväl rättigheter som skyldigheter till ersättningar, semester med mera.

Datum och tid

22 oktober 2018, 16:30-18:30

Plats

Vårdförbundets expedition, Postgränd 10, Östersund

Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om detta men även att förstå nyttan av att vara medlem i en facklig organisation, varför det är viktigt att vi är många medlemmar och att ha ett kollektivavtal.

Bjud in dina kollegor - sprid alltså denna inbjudan vidare!  Även de som inte är medlemmar men tillhör någon av våra fyra yrkesgrupper (biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor eller barnmorskor) är välkomna!

Anmälan

Anmälan via länken Utbildning i Allmänna bestämmelser senast den 19 oktober. Vi bjuder på en lättare måltid med dryck och kaffe/te