Information med anledning av uppsagt avtal HÖK 16

I och med att vi sagt upp HÖK 16 så är vårt löneavtal uppsagt inom SKL-området och det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren. Medlemmarna kan inte heller ha lönesamtal som innehåller siffror eller procent.

Det är givetvis möjligt att ha lönesamtal där man samtalar om prestation m.m, men inte pengar. 

Vi har ju som bekant ett medarbetarsamtal som handlar om framtiden och ett lönesamtal som handlar om prestation under det gångna året samt lön. 

Cheferna kan ha ett ”prestationssamtal” som handlar om vad medarbetaren har presterat under året som gått, vad man har gjort, vilka arbetsuppgifter man haft osv. Men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön, dvs. inget pengasamtal. 

Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och därmed också lönesamtalen som innehåller siffror, beroende på vilket avtal som tecknas.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen