Årets handledare 2019

Sjuksköterskor på kärlkirurgiska avdelningen på SÖS samtalar med patient.

Varje år utser Vårdförbundet Jämtland en person till Årets handledare. Här kan du som är studerandemedlem nominera den som du tycker har gjort en stor insats i att handleda dig under din verksamhetsförlagda utbildning.

Vårdförbundet vill stimulera till goda handledarinsatser

Handledning av studenter under utbildning är en viktig uppgift för sjukvården. Att förmedla kunskap i enlighet med utbildningsmålen och ge stöd i utbildningssituationen kräver stor förmåga och ett personligt engagemang från handledaren. Den enskilda handledarens insats har stor betydelse för utbildningsresultat och yrkets framtida professionsutveckling.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den praktiska handledningen i utbildningen och stimulera till goda handledarinsatser genom att utse årets handledare.

Årets handledare får ett stipendium på 5000 kronor som utdelas på årsmötet 2019-10-09. För att erhålla stipendiet krävs medlemskap i Vårdförbundet avdelning Jämtland.

Du som är studerandemedlem kan nominera

Här kan du som är studerandemedlem ge förslag på kandidat till årets handledare genom att fylla i nomineringsformuläret.

Vi vill ha din nominering senast den 30 juni.

Varmt tack för din hjälp!

Nominera årets handledare 2019

Jag är studerande medlem