Aktuellt på Gotland

 • Förändringar på Lasarettet

  Vi i Vårdförbundets styrelse på Gotland har förstått att det finns frågor och funderingar kring kommande förändring på lasarettet rörande neddragningen av vårdplatser. Redan i höstas fattade politikerna beslut om att slutenvården ska minskas med sju vårdplatser, och nu finns ett förslag på hur detta ska verkställas.

 • Visby

  Välkommen till Vårdförbundet avdelning Gotlands traditionsenliga sommarfest!

  I år hälsar vi alla medlemmar varmt välkomna till Wisby Hotells nya vackra paviljong.

 • Några kvinnor i gröna, vita och rosa kläder sitter runt ett bord och samtalar

  Personcentrerad kommunikation

  Inbjudan till dig som är chef eller ledare om kommunikationsstilar och personcentrerat ledarskap.

 • En dag för chefer och ledare i Stockholm på Nationella enheten

  Den 16 februari samlades 38 chefer och ledare från avdelningarna Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala för en heldag.

 • 8 mars: Dags för #lönheladagen!

  Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:00 varje dag, räknat på en arbetsdag mellan klockan 08 och 17. Män däremot har betalt hela dagen. Var med och ta ställning på Internationella kvinnodagen för #lönheladagen!

 • Yrkanden till löneöversyn 2017

  Nu börjar vi äntligen se fram emot ljusare tider. Dagarna blir längre och en liten vårblomma har letat sig fram i trädgården, härligt!

 • Årsrapport 2016 för avdelning Gotland

  Under 2016 har styrelsen i avdelning Gotland fortsatt arbetet med sin vilja att bli synlig på arbetsplatsen.

 • Är du där du vill vara?

  Du som är medlem och chef eller ledare är välkommen till ett inspirerande och underhållande seminarium som ger dig en mix av teori, verktyg för utveckling samt diskussioner och egen reflektion.

 • Verksamhetsplanering 2017 & ett nytt avtal med SKL

  Styrelsen vill tacka alla som bidrog till att det blev ett trevligt årsmöte! Den nya styrelsen har nu kommit igång med arbetet och verksamhetsplaneringen inför 2017.

 • Nytt avtal med SKL om nattarbete och AST

  Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.