Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vanliga frågor inför sommar och semester

Snart kommer många av oss att få en välförtjänt semester. Men det finns många frågor kring semestern. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som brukar komma till oss.

Svaren här är generella, så det kan finnas andra riktlinjer lokalt på din arbetsplats. Kontrollera alltid med din arbetsplats vad det är som gäller för dig i ditt kollektivavtal. Om du inte hittar svaren här nedan eller om du har följdfrågor kan du alltid ringa till Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 .

Kom ihåg!

  • Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledigt per år. Semesterrätten finns också reglerad i kollektivavtalen.
  • Enligt semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti om inget annat avtalats.
  • Ansök om din huvudsemester i god tid, se till att få den beviljad skriftligt.
  • Arbetsgivaren ska som regel ge besked om din huvudsemester senast två månader före ledighetens början. Men då måste du också ha sökt!
  • När du är ledig behöver du inte vara tillgänglig för din arbetsgivare, om du önskar begär att bli borttagen från eventuella SMS-listor under din semester.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för verksamheten.
  • Lagar och förordningar ändras inte sommartid. Patienters rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö gäller året om.
  • Är du nyutexaminerad och ska jobba din första sommar? Begär en strukturerad yrkesintroduktion! Det är ofta stora skillnader mellan utbildningen och din nya arbetsplats. Kombinationen att bära på ny kunskap och samtidigt vara praktisk oerfaren kan vara svår.

Semesteransökan och beslut om semester

I landsting, region och kommun är utgångspunkten att du ska få besked så snart som möjligt efter det att semesterlistorna är godkända och fastställda. Se till, på individnivå, att tydligt få din semester beviljad (skriftligt). Om arbetsgivaren fattat ett beslut utan överenskommelse med dig eller Vårdförbundet, gäller semesterlagens bestämmelse att arbetsgivaren ska ge besked om din semester senast två månader före ledighetens början.

I privat sektor gäller semesterlagen enligt ovan.

Sammanhängande semester

Enligt semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti, om inget annat avtalats. Semestern kan förläggas till annan tid om arbetsgivaren har särskilda skäl för det. Vårdförbundets uppfattning är att rätten till fyra veckors sammanhängande semester gäller i alla våra centrala kollektivavtal.

I landsting, region och kommun kan arbetsgivaren efter MBL-förhandlingar förlägga semesterveckorna även under hela eller delar av maj och september. Men för detta krävs som sagt förhandling med berörda fackliga organisationer.

Kolla med din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt vad som gäller för just ditt kollektivavtal.

Betald semester

Alla arbetstagare har rätt till semesterledighet. Men om du inte har jobbat så länge hos arbetsgivaren kanske du inte tjänat in så många semesterdagar så att du kan ha betald ledighet. I de flesta kollektivavtalen finns "förskottssemester", vilket innebär att du tjänar in semesterdagarna under samma år som du tar ut din semester.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal gäller semesterlagen. Där framgår att du behöver jobba under det första året för att först under år två kunna ta ut betald semester. Detta är viktigt att tänka på om du byter arbetsgivare.

Även om du inte tjänat in någon betald semester har du rätt till ledighet för semester, men då tar du semester utan lön. Det gäller inte om du bytt arbetsgivare och redan har fått ut semesterledigheten hos din tidigare arbetsgivare. Om du anställts efter den 31 augusti har du endast rätt till fem dagars semesterledighet det innevarandet året.

Rätt till föräldraledighet under sommaren?

Semester och föräldraledighet tar inte ut varandra. Du kan alltså ta ut både och under sommaren om du vill. Det är dock viktigt du anmäler din föräldraledighet i god tid. Om du är anställd i landsting, region eller kommun ska du anmäla din föräldraledighet senast tre månader i förväg, annars gäller ofta två månader i förväg. Det finns dock ingen lag eller avtal som säger att du har rätt till semester och föräldraledighet i anslutning till varandra.

Kan jag bli beordrad att delegera medicinska arbetsuppgifter?

Du kan inte bli beordrad att delegera dina medicinska arbetsuppgifter. Du måste ha möjlighet att säkerställa vilken kompetens, erfarenhet, noggrannhet, omdöme och lämplighet personen du ska delegera till har. Delegering bör dessutom ske restriktivt. Vårdförbundets tolkning av lag och föreskrift är att personalbrist inte får vara orsak till att man tvingas att delegera medicinska arbetsuppgifter. Vid osäkerhet i den här frågan - ta kontakt med förtroendevald eller Vårdförbundet Direkt.

Kan semestern återtas?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. För att stärka detta är det viktigt att se till att få sin semester beviljad skriftligt. Vårdförbundet menar att arbetsgivaren inte utan att komma överens med dig, kan återkalla din beviljade semester. Råkar du ut för det, kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt omgående.

Om du arbetar inom landsting, region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas bara om det finns synnerliga skäl. Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Personalbrist, sjukdom eller att många beviljats sommarsemester samtidigt är inte en oförutsedd händelse.

Om du blir ombedd att skjuta upp semestern

Om du blir ombedd och accepterar att mot ersättning skjuta upp din semester bör du, helst skriftligt, få reda på när du kan få din semester istället. Detta blir en individuell uppgörelse/avtal mellan dig och din arbetsgivare.

Att avstå från sommarsemester

Att på eget initiativ avstå från sommarsemester ger inte med automatik några förmåner, men du kan alltid förhandla om något som du tycker är av värde. Till exempel att arbetsgivaren redan nu beviljar semester på tid du önskar, fler semesterdagar eller högre ersättning för vissa pass.

Flera huvudmän har ensidigt beslutat om "sommarerbjudanden". Dessa brukar inte tillämpas förrän arbetsgivaren själv tar initiativ och föreslår detta som alternativ till din önskade sommarsemester. Du måste själv värdera erbjudandet.

Ersättning för extrapass

Om du är beredd att ta extrapass i sommar bör du undersöka möjligheten att få något extra för det och värdera det mot den ledighet du avstår.

Slutförd utbildning, men ingen legitimation ännu?

Innan du har fått din legitimation kan du inte ta anställning inom yrket då Vårdförbundets yrkesgrupper har skyddad yrkestitel i och med legitimation. Du kan däremot påbörja din introduktion, även om du inte får utföra yrkesspecifika uppgifter.

Kan jag arbeta som sjuksköterskevikarie under T5?

Socialstyrelsen har upphävt förordningen som tidigare gjorde det möjligt att vikariera som sjuksköterska under termin 5. Nu kan du först arbeta inom yrket när du är färdigutbildad och har din legitimation. Under utbildning kan du skaffa erfarenhet inom området du tänker arbeta genom annan anställning, exempelvis som undersköterska.

Kartläggning av arbetsmiljön – ett sätt att förbereda sig inför sommaren

Efterfråga en arbetsmiljökartläggning hos din arbetsledare eller ditt skyddsombud. Arbetsmiljökartläggningen bör innehålla en risk- och konsekvensanalys. Utifrån kartläggningen kan ni diskutera hur arbetsorganisationen bör se ut, vad som ska utföras och vem som gör vad.

Om du är arbetsledare eller chef är det bra om du utför en systematisk arbetsmiljökartläggning med risk- och konsekvensanalys i din verksamhet inför sommaren. Den kan du använda som underlag för att påtala behov av åtgärder i verksamheten för dina chefer. Du kan också använda den som underlag för diskussion med dina medarbetare om hur arbetet ska organiseras. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du material för att arbeta med systematisk arbetsmiljökartläggning.

Hur många dagars semester ger olika kollektivavtal?

Kollektivavtalet för kommuner och landsting

I kollektivavtalet för kommuner och landsting finns rätt till ytterligare semesterdagar.

Bestämmelsen om semester finns i Allmänna Bestämmelser, AB § 27, se sidan Kollektivavtal kommun, landsting, region.

Privata avtal

I den privata sektorn ser kollektivavtalen lite olika ut.

Här har du samma villkor som i semesterlagen

Vårdföretagarna Bransch D – Företagshälsovård, § 9

Här har du möjlighet till flera semesterdagar

Vårdföretagarna Branscherna E och F – Vård och omsorg, § 15 Vårdföretagarna Bransch H – Ambulans, § 14 KFO, §1 3 Arbetsgivaralliansen, § 9 KFS, § 7

Se respektive avtal på sidan Kollektivavtal - Privata sektorn.

Statliga sektorn

Inom statliga området har du rätt till minst 28 dagars semester. Ju äldre du är, desto fler semesterdagar har du rätt till.

Läs mer om det statliga avtalet.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -