Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Varför förtroendevald?

Vad händer när det saknas förtroendevald och skyddsombud på min arbetsplats? Läs det här nyhetsbrevet och ta reda på det! Ett nyhetsbrev som är extra viktigt för dig medlem som ännu inte gjort ett val av förtroendevald på arbetsplatsen!

Möjligheten att påverka er arbetssituation!

Utan förtroendevald har du som medlem begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Möjlighet att påverka innan större beslut fattas saknas eftersom ingen förtroendevald från Vårdförbundet företräder din röst, direkt eller indirekt i samverkansgruppen på verksamhetsnivå (Vsam) eller förvaltningsnivå (kommun).
När det handlar om till exempel arbetsmiljö ur ett större perspektiv, chefstillsättningar, ombyggnationer, större ekonomifrågor, omorganisationer, löner och personalförändringar det är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas.

Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar era intressen och era rättigheter.

När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det den som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet men också från arbetsgivarens sida.

Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få hjälp och information utan förtroendevald! Förtroendevald på arbetsplatsen är en av de viktigaste länkarna i Vårdförbundets organisation. Du och dina kollegor behöver göra ett val. Ni behöver ha en/flera förtroendevalda och på så vis få möjligheter att påverka på er arbetsplats.

Vårdförbundet är vi medlemmar tillsammans och vi behöver bli fler för att påverka starkare. Styrelsen Gävleborg (arbetar och stödjer medlemmar hos länets alla arbetsgivare) är nio personer varav sex stycken har betald och lagstadgad facklig tid från arbetsgivare, övriga arbetar ideellt. Så länken att ha en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen är viktig för att få kraft och möjlighet att påverka!

När du som medlem behöver enskild hjälp finns Vårdförbundet givetvis till hands för dig. Om du råkar begå ett misstag, hamnar i konflikt eller blir sjuk, hjälper vi dig. Om det däremot är ett större problem som rör en hel arbetsplats eller ett arbetsmiljöproblem är det den förtroendevald på arbetsplatsen, tillika skyddsombud som med stöd från oss centralt har möjlighet och makten att agera.

Vi i styrelsen kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att göra ett val av förtroendevald, eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer:
info.gavleborg@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -