Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
En extraordinär situation

Medlemmar förväntas nu ännu en gång att ge järnet – det gör per automatik att vi även förväntar oss mer från arbetsgivaren!

Arbetsgivarna ska undvika ohälsa. En ohälsa som kan leda till sjukskrivningar. Det vill vi förhindra, genom att hantera pågående pandemi så smart som möjligt – det kommer gynna alla. Vi har en vårdskuld som växer – och vem ska hantera den om många medlemmar hamnar i ohälsa? Vår kompetens har sedan länge varit en brist – och varenda en av oss kommer behövas – då, nu och framöver!

Det råder en extraordinär situation -det är vi helt överens om! En extraordinär situation behöver även extraordinära åtgärder för att lösas. Ni som är medlemmar ska orka nu och i framtiden, ni medlemmar behöver kompenseras, nu och långsiktigt!

Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta på en annan avdelning eller arbetsplats?

Utifrån arbetsledningsrätten har arbetsgivaren möjlighet att förflytta personal inom ramen för anställningsavtalet. Det bästa är om det sker frivilligt och att arbetsgivaren har all möjlighet att erbjuda villkor för att göra det attraktivt. Detta ser vi dock sällan görs, trots pandemi.  

Arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet både vad gäller organisationsförändringen en förflyttning kan innebära samt själva tillfälliga förflyttningen av medlemmar.

Vårdförbundets generella ståndpunkt vid tillfällig förflyttning av av en person vilar på nedan 6 principer. Detta i det läge som råder, en pandemi vilket också är arbetsgivarens skäl.

  1. Frivillighet. Förflyttning gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför i arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet och i dialog med arbetstagaren.
  2. Samma verksamhetsområde. Förflyttning av medarbetare sker i första hand inom ordinarie verksamhetsområde, för att tillvarata den kompetens som finns.
  3. Lyhördhet. Vid förflyttning ska arbetsgivaren vara lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå.
  4. Tillräcklig kompetens. Vid förflyttning ska arbetsgivaren också ta hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ge andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.
  5. Bibehållet arbetstidsmått. Arbetstagaren som förflyttas till berörda enheter och normalt har 40h som arbetstidsmått behåller detta, vilket innebär fridag på lätthelgdagar.
  6. Förutsättningar vid nattarbete. Om medarbetare som normalt inte arbetar natt ska så göra ska arbetstagarens förutsättningar för nattarbete beaktas innan beslut.

Självklart ska medarbetare erhålla ett schema på sin nya placering samt förskjuten arbetstid enligt kollektivavtalets regler för dagar där det sker förändring från ordinarie schema/arbetstid med kort varsel.

Förflyttning inom anställningsavtalet kan vara oerhört brett och medlem ska självklart känna att man erhåller korrekt kompetens för uppdraget samt att arbetsgivaren ansvarar för att tillgodo se introduktion efter behov.

Med Region Gävleborg har Vårdförbundet överenskommit om följande ovanstående principer och deras förhandlingsskyldighet är därmed uppfylld så länge detta följs. Medlem har fortsatt möjlighet att påkalla förhandling genom Vårdförbundet om medlem anser principerna inte efterlevs.

Med övriga arbetsgivare i vårt län bl a kommunerna finns inga avsteg gjorda och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet kvarstår i sin helhet vid förflyttningar.

Läs mer frågor och svar FAQ Coronaviruset och ditt arbete.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen 

När det gäller gravida ska försiktighetsprincipen råda. Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de arbetar med patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19. Det slår Arbetsmiljöverket fast i ett beslut. Kunskapsläget är fortfarande oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset, men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret. Av den anledningen menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda – alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. Ta kontakt med din chef så att försiktigheten följs och om oenighet finns kontakta ditt skyddsombud på arbetsplatsen.

Coronaskador skjuter i höjden – anmäl som arbetsskada

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar ökar för Vårdförbundets yrkesgrupper. Vi befarar att mörkertalet är stort och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Ledigheter jul-nyår-trettondagshelger

Många medlemmar har fått sin semester återkallad med hänvisningar till rådande läge på grund av pandemin. Detta efter att personliga bedömningar, förhandlingar eller överenskommelser gjorts.

Vad kan vi säga? Ja, nu ser vi verkligen det ovärderliga behovet av våra medlemmars kompetenser. Nu vill vi också att det ska visa sig i lönekuvertet 2021! Här måste vårt gemensamma påverkansarbete fortsätta, medialt mot styrande politik och chefer. Alla medlemmar kan hjälpa till och påverka på ett eller annat sätt. Skriv en insändare till lokaltidningen, skriv ett brev till chefer och politiker. Det är tillsammans vi kan påverka och nå framgång!

Årets Förtroendevald på arbetsplatsen

Årets förtroendevald blev utsedd vid årsmötet. Grattis säger vi till Katarina Gustavsson, Hudiksvalls kommun.

"Katarina har i sitt uppdrag som förtroendevald ett stort engagemang och alltid med medlemmarnas bästa i fokus. Katarina har under året som gått gjort ett mycket bra arbete med att påverka och möta arbetsgivaren kring den stora omorganisation som Hudiksvalls kommun genomfört.

Katarina har också en stor förmåga att se behovet av utökad kompetens kring de multisjuka och äldre patienterna inom de kommunala vårdens väggar. I sitt uppdrag som förtroendevald arbetar Katarina i olika forum för att få arbetsgivare att ta ansvar för just den kompetensförsörjningen. Detta ser Vårdförbundet som mycket viktigt för att kunna möta morgondagens vårdbehov men även kompetensbehov."

Har ni förtroendevald på er arbetsplats?

Vi vill passa på att än en gång påminna er att mandatet för förtroendevalda/skyddsombud går ut vid årsskiftet. Nu mer än någonsin behövs det lokala engagemanget både utifrån förtroendevalds rollen men inte minst som skyddsombud.  Så här väljer ni förtroendevald på arbetsplatsen.  

Håll i, håll ut och trots allt en riktigt God Jul

Vårdförbundet Gävleborg

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -