Utbildning för dig som förtroendevald

Nu är anmälan öppen till utbildningarna under 2020. Oavsett om du är ny som förtroendevald eller har några år på nacken finns det kunskapspåfyllning för alla. Vad är nästa steg för dig?

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum till utbildningar i din avdelning.

Som ny förtroendevald i Vårdförbundet erbjuds du en facklig grundutbildning som består av:

  • Fyra utbildningsdagar
  • Tre webbutbildningar
  • En handbok som du har med dig under hela utbildningen

Har du varit förtroendevald en tid och behöver kunskapspåfyllning – anmäl dig till en temautbildning eller genomför någon av våra webbutbildningar!

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

Läs mer om Utbildning för förtroendevald.