Förtroendevald i Gävleborg

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Gävleborg.

Uppdraget

Att vara förtroendevald på arbetsplatsen är inte detsamma som att du ska ta hela ansvaret. Kamraterna omkring måste vara beredda att stötta dig i ditt uppdrag genom att delge sina åsikter samt att komma på möten. Rent konkret kan det innebära att de avlastar dig i ditt vanliga jobb när du behöver förbereda dig för möten med arbetsgivarens företrädare.

Enligt förtroendemannalagen har du rätt att ta den tid uppdraget kräver. Arbetsgivaren ansvarar för att bemanningen på arbetsplatsen är tillfredsställande. Bestäm tillsammans med dina kamrater hur ni vill ha det för att du ska kunna företräda dem på bästa sätt.

Välj förtroendevald på arbetsplatsen

Utbildning

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

Som ny förtroendevald i Vårdförbundet erbjuds du en facklig grundutbildning som består av:

  • Fyra utbildningsdagar
  • Tre webbutbildningar
  • En handbok som du har med dig under hela utbildningen

Enligt lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag har du rätt att gå utbildningen utan löneavdrag. Har du frågor hör av dig till ansvarig för din utbildning.

Se aktuella datum för grundutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.

Om du av någon anledning inte kan delta i utbildningen är det av stor vikt att du avanmäler dig snarast, så att någon annan kan ta din plats.

Medlemspeng

Att träffas, prata och kanske äta en matbit eller att göra något annat tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen.

Vårdförbundet avdelning Gävleborg har därför avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda att ordna medlemsaktiviteter.

Nytt från februari 2020 är att vi endast tillåter att inköp sker från restauranger i anslutning till sjukhusen samt ICA, Hemköp eller COOP.

Instruktion till Dig som förtroendevald om hur Du praktiskt går till väga med användandet av medlemspengen som är max 100 kr/medlem och år (ingen alkohol).

  • Kontakta Vårdförbundet Gävleborg för att fastställa mötesdatum samt för att beställa ett fakturaunderlag av administratör.
  • Skicka en kallelse till dina medlemmar, där ska anges dag, plats och tid.
  • Förtäring kan endast beställas från Sjukhusrestaurangerna, ICA, Hemköp eller COOP.
  • Skapa en deltagarlista över de medlemmar som deltagit, anteckna med namn och personnummer.
  • Skriv minnesanteckningar, kortfattad sammanställning av frågor som togs upp.
  • Skicka in kallelsen, deltagarlistan och minnesanteckningarna till Vårdförbundet Box 3260, 103 65 Stockholm.

Viktigt! Kallelse, deltagarlista och minnesanteckningar skickas snarast.

Alla utlägg ska betalas med faktura (OBS! Max 100 kr/medlem inkl moms)

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du här nedan.

Ansökan ska vara bekräftad innan aktiviteten genomförs,  bekräftelsen skickas till din e-postadress.


Resepolicy

Dokumentet klargör vad som gäller vid resor i samband med ditt uppdrag.