Information till Vårdförbundets pensionärsmedlemmar som fortsätter att arbeta

Det kommer ofta frågor till oss på Vårdförbundet om vad man ska tänka på som pensionär. Här kommer lite information om vad som är bra att känna till.

Pensionärsmedlem

Kostnaden för att vara pensionärsmedlem är 30 kr/månad (faktureras med 360 kronor/helår).

Vid denna form av medlemskap kan du inte tjäna mer än 10 500 kr/månad vid arbete hos arbetsgivaren (pensionen räknas inte in här).

För att vara pensionärsmedlem i Vårdförbundet måste du ta ut hel pension, tar du ut deltidspension är du aktiv medlem och din avgift baseras på din inkomst.

Tjänar du mellan 10 500 -17 000 kr/månad hos arbetsgivaren så betalar du ditt medlemskap med 100 kr/månad. Om du arbetar och du tjänar över 17 000 kr/månad hos arbetsgivaren så betalar du fullt medlemskap, alltså 295 kr/månad.

Även om du tar ut full pension och arbetar så du tjänar mer än 10 500 kr/månad baseras din avgift till Vårdförbundet enligt ovan.

När det gäller pensionärer och lönesättning så är det enligt avtal individuell lönesättning som gäller, precis som alla andra medlemmar förhandlar man sin lön själv. Men gå ihop och skapa medlemsaktivism. Bli enade. Studenterna gick samman och krävde 24 000 kr i ingångslön, deras medlemsaktivism och enade arbete har tagit dem långt.

Pensionärernas arbetskraft behövs och ni är oumbärliga för verksamheterna, det vet vi alla. Ställ krav. Förhandla om er lön och andra villkor innan ni tackar ja till att arbeta, gör korta anställningsavtal så ni kan omförhandla, säg nej om ni inte är nöjda. Marknaden är er!

Som fullvärdig medlem i Vårdförbundet har du bl.a. rätt till:
Personlig rådgivning i frågor som rör ditt yrkesliv och det får du via Vårdförbundet Direkt, tel: 0771 - 420 420.  Vårdförbundet ger även juridiskt stöd om du blir anmäld eller begår ett misstag i din yrkesutövning.

Genom Vårdförbundet kan du ta del av rabatter, erbjudanden och medlemsresor. samt tidningen Vårdfokus. Kollektivavtal är ett bindande avtal mellan ditt förbund och din arbetsgivare som reglerar villkoren i din anställning.

Utan fackförbunden i Sverige skulle arbetstagare inte ha rätt till bl.a. löneutveckling, försäkring, pension och utökade semesterdagar.