AFA-Försäkring

Dina kollektivavtalade försäkringar.

Är du försäkrad?

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en afa-försäkring.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.

Om du är osäker på vilka försäkringar du omfattas av kan du kontakta:

•   Din arbetsgivare

•   Din fackliga representant på jobbet

•    Afa:s kundcenter  på tfn: 0771-88 00 99

•    Läs mer på Foras hemsida