Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande 

Anna Bergström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har idag varit ordförande för Vårdförbundet Gävleborg i snart sex (6) år. Jag känner att det är de sista året som jag blivit riktigt bekväm och trygg i min roll. Jag känner också att jag fortsatt har engagemanget kvar och vill ge mer.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor i allmänhet! Men jag brinner extra för värderingen av våra medlemmars kunskap, att få både allmänhet och arbetsgivare att se på våra medlemmar som de akademiker de är och värdera detta. Så lönefrågan ligger mig kanske allra varmast om hjärta. Men också andra villkorsfrågor som förutsättningarna för kompetensutveckling. Medlem ska inte behöva betala för sin egen vidareutbildning en utbildning som verksamheterna och arbetsgivaren många gånger kräver och behöver. I övrigt brinner jag för medlemmars rättigheter utifrån de lagstiftningar som finns, som arbetstidslagen man ska inte belasta våra medlemmar med mer övertid än vad lagen säger, det är en viktig principfråga då vi samtidigt jobbar för minskad arbetsbelastning och lägre veckoarbetstider. Samt att vi arbetar med frågan och ser en stor utmaning med höga sjukskrivningstal bland våra medlemmar. Så villkorsfrågor brinner jag lite extra för!

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2004, jag har alltid varit medlem i Vårdförbundet. Jag var förtroendevald på min arbetsplats MAVA Gävle sjukhus en kort stund innan jag blev "rekryterad" till att ta ett uppdrag på facklig tid i Vårdförbundet avdelning  Gävleborg.  Kort därefter blev jag invald som styrelseledamot och efter något år i den rollen blev jag vald till ordförande.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett stort lugn och ett mycket diplomatiskt förhållningssätt till min omgivning, både kollegor och motpart. En annan stark egenskap jag har är att jag har lätt att kommunicera och uttrycka mig  tydligt så att mottagen både förstår och tar till sig vad jag vill säga.  Jag har med åren blivit bra på att framföra, med stor tydlighet vart Vårdförbundet står i olika frågor, alltid med medlems bästa i fokus.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort allmänt engagemang, jag är en engagerad person helt enkelt. På min fritid är jag  ideellt engagerad i en ridklubb, jag nöjer mig inte då med att vara bara medlem utan är självklart ordförande i föreningen. Men det är jätteroligt, lärorikt och krävande och visst har jag haft stor nytta av mina erfarenheter som ordförande i Vårdförbundet in i den rollen och tvärt om.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att många frågor som är viktiga idag kommer fortsätta vara viktiga om 5 år även om jag tror att vi tagit steg framåt mot förbättringar. I flera frågor vi arbetar med idag finns målet väldigt långt bort och ibland flyttas målet längre bort ju närmare vi kommer. Tror att lön och arbetsmiljö fortsatt kommer vara högt upp på agendan även om 5 år.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Karin Molin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt engagemang. Jag har funnits med i styrelsen sedan 2007, under dessa år har  jag varit ledamot med varierande mängd facklig tid. Jag  har nu tackat ja till nominering till vice ordförande vilket blir en ny utmaning för mig om jag blir vald. Jag brinner fortfarande för fackliga frågor och möjlighet till att vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Löneutveckling under hela yrkeslivet och en bra arbetsmiljö. Alla villkorsfrågor är viktiga att jobba vidare med.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1990.Specialist utbildad inom intensivvård 1992 och anestesi 1997. Arbetar som anestesi sjuksköterska på operation i Bollnäs.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn och eftertänksam med ett stort mått av tålamod. Lång erfarenhet av fackligt arbete och olika villkorsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är även engagerad  inom annan föreningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Den fortsatta bristen på våra yrken kommer att bli ännu tydligare. Vi måste fortsätta med att hitta smarta lösningar och inte dubbel arbeta pga ex dåliga datasystem. Våra lönefrågor kommer att fortsätta vara viktiga frågor tillsammans med våra arbetstidsfrågor.

Katarina Gustavsson -

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har i dag ett uppdrag på deltid att stödja de förtroendevalda i kommunerna inom Region Gävleborg. Min tanke är att den erfarenhet och kunskap som nuvarande ordförande har tillsammans med mig och min erfarenhet som sjuksköterska och förtroendevald i kommun kan bidra till fortsatt utveckling för våra medlemmar inom både region och kommun. Uppdraget som vice ordförande ger med ökad insyn i båda huvudmännens målsättning vad gäller följsamhet till vårdförbundets yrkanden och professionens behov av goda förutsättningar till löneutveckling, karriär, fortbildning och utbildning samt en god arbetsmiljö.
Kommunens vård och omsorgsuppdrag blir allt mer omfattande och är av vikt för både kommunens innevånare tillika så för Regionens möjlighet att klara sitt uppdrag vad gäller hälso- och sjukvård. Vårdförbundet avd. Gävleborg kan utifrån samlad kunskap i det egna medlemmarnas upptagningsområde, kommuner som region, bidra till en för sjuksköterskorna och för hälso-och sjukvården gynnsam utveckling.

 

Mina viktigaste frågor är

Löner och arbetsvillkor är det alltid aktuellt att kämpa för. Betald utbildning eller mycket förmånliga villkor för att utbilda sig inom de områden som är aktuella och väsentliga inom kommunernas ansvarsområden. Det med sikte på ett förväntat större ansvar för kommunerna vad gäller framför allt de äldre kommuninnevånarnas sjukvård.

Min bakgrund är

Jag började som Undersköterska i mitten på 70 talet. Utbildade mig till sjuksköterska och blev klar år 2000. Har i huvudsak arbetat med palliativ vård, akut medicin, process och projektledare inom palliativ vårdutveckling i Norra regionen och inom Regionalt cancercentrum Norr.

Fackligt ansluten i Vårdförbundet redan från start som sjuksköterska. Förtroendevald för sjuksköterskorna på Stockholms sjukhem under 4 år samt arbetstagarrepresentant i styrelsen. Nu förtroendevald för kommunens sjuksköterskor i Hudiksvalls kommun sedan 3 år och from februari i år förtroendevald med facklig tid 3 dagar /veckan i Avd. Gävleborg med ”uppdrag” riktat ut mot de kommuner som finns i Region Gävleborg.

Mina främsta styrkor är

Har lätt för att föra talan och ibland även ifrågasätta vad gäller det som berör och påverkar mig och mina medarbetare. Har jag tagit mig an en uppgift som engagerar mig så fullföljer jag den. Har många idéer och tankar kring det som engagerar mig. Har lätt för att samarbeta. Kan se saker utifrån ett ”helikopterperspektiv”. Uppskattad inte bara av medlemmar utan även av arbetsgivaren i förtroendevald rollen.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag vill göra skillnad för dom jag möter det är min drivkraft - privat, som sjuksköterska och som förtroendevald.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om jag ska sia utifrån ett kommunperspektiv så tror jag utifrån det jag skrivit ovan - det kommer att vara ännu viktigare att skapa goda förutsättningar vad gäller arbetsvillkor och lön för att rekrytera till yrket sjuksköterska. Sjuksköterskor måste erbjudas fortbildning/vidareutbildning i mycket större utsträckning än vad som sker i dag i kommunerna.

Arbetsmiljön kommer även den att vara mycket viktig, i synnerhet om utvecklingen vi ser i dag med att allt fler vårdas i hemmet och att den typ av vård fortsätter att öka. En fråga som är aktuell i flera av regionens kommuner är antalet patienter som en enskild sjuksköterska kan ha omvårdnadsansvaret för och ändå ansvara för individen på ett patientsäkert sätt.

I dag kan en enskild sjuksköterska ha uppemot 55 patienter som ”oas”. Här kommer man att behöva arbeta fram nyckeltal för de olika typerna av verksamheter. Antalet patienter som man har ansvar för påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön.

Nominerade till styrelseledamot

Annette Sköld

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Att vi som styrelse kan fortsätta det arbete som vi har byggt upp under några år. Resultatet av det arbete vi skapat tillsammans har nu tagit form och vi har nu en bra grund att luta oss mot. Så jag hoppas att det finns förtroende så jag får fortsätta i den gruppen. Då kan arbetet med att utveckla avd Gävleborg fortsätta med en styrelse som har kunskap och kompetens om hur det ska ska fungera.

Mina viktigaste frågor är

Jag vill fortsätta med att kunna påverka beslutsfattarna om villkor, arbetsmiljö. Synliggöra och hjälpa våra yrkesgrupper så att de ska kunna få ett hållbart yrkesliv. Jag vill gärna fortsätta stötta/hjälpa enskilda medlemmar som behöver vår hjälp. Vad som också är viktigt för mig är att sprida ut den information vi får till oss och ut till våra medlemmar. Att vi är en stark styrelse som jobbar mot gemensamt uppsatta mål tillsammans.

Min bakgrund är

Började i landstinget 1975 direkt efter grundskolan och jobbar fortfarande kvar. Genomgångna utbildningar utbildningar är bitr, usk, sjuksköterska, intensivvårds-ssk och den senaste utb var till anestesi-ssk 2003. Har min anställning vid C-op vid Gävle sjukhus. Har nu de senaste 5 åren arbetat fackligt åt Regionen på olika procent, 100 procent just nu.

Mina främsta styrkor är

Jag är en organisatör som gillar att få saker och ting att hända, tar gärna tag i det som behöver göras, bra på att hålla ordning och att planera, stöttning av medlemmar

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som person är jag tydlig, rak, ärlig, punktlig, omtänksam, social, utåtriktad, strukturerad, företagsam.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att våra yrkesgruppers villkor såsom arbetstider, återhämtning, lön och kompetensutveckling kommer fortsätta vara viktiga frågor även då. Jag tror att våra medlemmar kommer att byta arbetsgivare oftare än vad de gör idag. Att man kanske jobbar åt flera arbetsgivare och att man inte har en fast anställning. Då tror jag att det kommer vara väldigt viktigt att ha ett medlemskap i Vårdförbundet. Att kunna vända sig till någon och få hjälp när man behöver det.

Christina Norling

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har suttit i styrelsen för Vårdförbundet avd Gävleborg i 5 år. Jag vill gärna fortsätta att arbeta i styrelsen för att kunna påverka och fortsätta det arbete vi börjat.

Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljö, två viktiga faktorer som betyder mycket för att få personalen att känna sig uppskattade och göra ett bra arbete. Detta leder i sin tur att det blir lättare att rekrytera och att patienterna får en bättre vård.

Min bakgrund är

Jag är leg sjuksköterska sedan 2002 och har nu vidareutbildat mig till anestesisjuksköterska och till distriktssköterska. Jag är nu anställd inom primärvården i Gävle.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett stort engagemang för det jag arbetar med, jag är som person lugn och trygg och är inte konflikträdd. Jag har lätt för att samarbeta både grupp och ensam

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har fortfarande intresse och engagemang för fortsätta driva Vårdförbundets politik. De år som jag varit styrelseledamot har gett mig mycket kunskap och gjort att jag känner mig trygg i rollen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att villkorsfrågorna, lön och arbetsmiljö kommer att vara lika aktuella då även om jag hoppas att man kommit lite längre då.

Hanna Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är intresserad av att driva professionsfrågor och frågor som förbättrar arbetsmiljön för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Jag är mest intresserad av professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad barnmorska sedan -12 och legitimerad sjuksköterska sedan -09. Jag arbetar för närvarande på gynmottagningen i Gävle och har tidigare arbetat både inom BB och förlossningsvården. Jag är sedan årsskiftet förtroendevald på min arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Jag är nyfiken och har ett stort intresse av att lära mig nya saker.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om 5 år så tror jag att det fortsatt kommer vara viktigt för våra medlemmar med en bra löneutveckling och bra arbetsmiljö.

 

Karin Molin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt engagemang. Jag har funnits med i styrelsen sedan 2007, under dessa år har  jag varit ledamot med varierande mängd facklig tid. Jag  har nu tackat ja till nominering till vice ordförande vilket blir en ny utmaning för mig om jag blir vald. Jag brinner fortfarande för fackliga frågor och möjlighet till att vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Löneutveckling under hela yrkeslivet och en bra arbetsmiljö. Alla villkorsfrågor är viktiga att jobba vidare med.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1990.Specialist utbildad inom intensivvård 1992 och anestesi 1997. Arbetar som anestesi sjuksköterska på operation i Bollnäs.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn och eftertänksam med ett stort mått av tålamod. Lång erfarenhet av fackligt arbete och olika villkorsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är även engagerad  inom annan föreningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Den fortsatta bristen på våra yrken kommer att bli ännu tydligare. Vi måste fortsätta med att hitta smarta lösningar och inte dubbel arbeta pga ex dåliga datasystem. Våra lönefrågor kommer att fortsätta vara viktiga frågor tillsammans med våra arbetstidsfrågor.

Karin Uggla

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är intresserad och har ett stort engagemang i att driva medlemmarnas frågor och förbättra vården.

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor är lönen och villkor kring arbetsmiljö, att vår akademiska kompetens ska värdesättas inte bara i lön utan också höjd status på vårdförbundets alla yrken.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2003 och distriktssköterska sedan 2006. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2019 och arbetat fackligt på deltid sedan feb -21 och på heltid sedan mitten av aug -21. 

Mina främsta styrkor är

Mitt stora engagemang och driv för det jag arbetar med, jag ser till att saker blir gjorda. God samarbetsförmåga men tycker också om självständigt arbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som person är jag lugn, trygg och ansvarfull. Det fackliga arbetet senaste halvåret har gett mig ökat intresse engagemang för de viktiga frågorna som vårdförbundet driver och ska driva i framtiden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsvillkor och kompetens tror jag fortsatt kommer vara aktuella frågor om fem år men hoppas och tror att vi då kommit en bit på vägen.

Katarina Gustavsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under min tid som yrkesverksam sjuksköterska och förtroendevald i en kommun så ser jag att det behövs krafttag för att förbättra kunskaper om de lagstiftningar (HSL, ATL osv.) som berör sjuksköterskor, det gäller både yrkesverksamma och arbetsgivare.

En annan mycket viktig del att verka för är fortbildnings/vidareutbildnings möjligheterna som måste förbättras och möjliggöras för att säkra nuvarande och framtida vård i kommunal regi men även för att ha kompetens nog att utveckla den vård och omsorg som kommunen har ansvar för. Kommunerna släpar efter här i förhållande till regionen och tappar konkurrenskraft vid behov av rekrytering. Sverige som helhet har behov av att ha kunniga, pålästa engagerade och rätt avlönade sjuksköterskor oavsett var man är yrkesverksam.

Mina viktigaste frågor är

Löner och arbetsvillkor är det alltid aktuellt att kämpa för. Betald utbildning eller mycket förmånliga villkor för att utbilda sig inom de områden som är aktuella och väsentliga inom kommunernas ansvarsområden. Det med sikte på ett förväntat större ansvar för kommunerna vad gäller framför allt de äldre kommuninnevånarnas sjukvård.

Min bakgrund är

Jag började som Undersköterska i mitten på 70 talet. Utbildade mig till sjuksköterska och blev klar år 2000. Har i huvudsak arbetat med palliativ vård, akut medicin, process och projektledare inom palliativ vårdutveckling i Norra regionen och inom Regionalt cancercentrum Norr.

Fackligt ansluten i Vårdförbundet redan från start som sjuksköterska. Förtroendevald för sjuksköterskorna på Stockholms sjukhem under 4 år samt arbetstagarrepresentant i styrelsen. Nu förtroendevald för kommunens sjuksköterskor i Hudiksvalls kommun sedan 3 år och from februari i år förtroendevald med facklig tid 3 dagar /veckan i Avd. Gävleborg med ”uppdrag” riktat ut mot de kommuner som finns i Region Gävleborg.

Mina främsta styrkor är

Har lätt för att föra talan och ibland även ifrågasätta vad gäller det som berör och påverkar mig och mina medarbetare. Har jag tagit mig an en uppgift som engagerar mig så fullföljer jag den. Har många idéer och tankar kring det som engagerar mig. Har lätt för att samarbeta. Kan se saker utifrån ett ”helikopterperspektiv”. Uppskattad inte bara av medlemmar utan även av arbetsgivaren i förtroendevald rollen.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag vill göra skillnad för dom jag möter det är min drivkraft - privat, som sjuksköterska och som förtroendevald.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om jag ska sia utifrån ett kommunperspektiv så tror jag utifrån det jag skrivit ovan - det kommer att vara ännu viktigare att skapa goda förutsättningar vad gäller arbetsvillkor och lön för att rekrytera till yrket sjuksköterska. Sjuksköterskor måste erbjudas fortbildning/vidareutbildning i mycket större utsträckning än vad som sker i dag i kommunerna.

Arbetsmiljön kommer även den att vara mycket viktig, i synnerhet om utvecklingen vi ser i dag med att allt fler vårdas i hemmet och att den typ av vård fortsätter att öka. En fråga som är aktuell i flera av regionens kommuner är antalet patienter som en enskild sjuksköterska kan ha omvårdnadsansvaret för och ändå ansvara för individen på ett patientsäkert sätt.

I dag kan en enskild sjuksköterska ha uppemot 55 patienter som ”oas”. Här kommer man att behöva arbeta fram nyckeltal för de olika typerna av verksamheter. Antalet patienter som man har ansvar för påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön.

Susanne Falk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har idag varit styrelseledamot för Vårdförbundet avdelning Gävleborg i snart fyra år. De här åren har gett mig mer kunskap och insyn i uppdraget. Det gör att jag nu känner mig trygg i rollen. Jag har fortfarande ett stort intresse och engagemang att fortsätta att driva Vårdförbundets politik och hjälpa medlemmar i olika ärenden.

Mina viktigaste frågor är

Lön och löneutveckling har alltid varit de viktigaste frågorna för mig och är det fortfarande. Speciellt efter pandemiåret där medlemmarna förväntar sig att arbetsgivaren förstår våra medlemmars värde. Även pension, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är frågor som jag tycker är jätteviktiga. I de här frågorna vill jag vara med och påverka.

Min bakgrund är

Jag är operationssjuksköterska och har min anställning på centraloperation i Gävle där jag arbetat sedan 1992. Hösten 2012 valdes jag till facklig förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats. 2017 blev jag invald i styrelsen och har sedan dess haft facklig tid.

Mina främsta styrkor är

Jag är en lugn och trygg person. Jag är inte konflikträdd utan ser det mer som en situation där man löser ett problem eller missförstånd genom dialog. Jag tar gärna emot hjälp om jag behöver och delar gärna med mig av min kunskap till andra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Uppdraget som styrelseledamot har varit intressant och lärorikt. Det har fått mig att bli mer engagerad att arbeta med Vårdförbundets frågor både ur det politiska fältet och med villkorsfrågor nära medlemmarna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att fortsätta driva Vårdförbundets politik om lön, löneutveckling, jämställda löner, pension, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. De frågorna kommer alltid att vara aktuella.

Suzanne Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har fortfarande frågor samt funderingar kvar att jobba med, har ändå jobbat något år. Ett stort intresse för arbetsmiljö och den enskilde individen. Tycker att detta uppdrag är viktigt, roligt, intressant och ibland även utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön och individen. Då jag de senaste åren har haft de privata medlemmarna på mitt bord så måste jag säga att detta område är viktigt för mig, få dessa att bli medlemmar och kunna engagera sig på sina arbetsplatser.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2000, nyligen läst och är nu diabetessköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, engagerad, positiv.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Mitt intresse för de som jobbar inom de privata, kommer från då jag jobbade på Bollnäs sjukhus och Aleris.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönerna och vår arbetsmiljö. Att vi har lika fokus på medlemskapet oavsett anställning i region, kommun, stat eller privat.

Ursula Wilhelmsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tror att jag kan göra skillnad. Jag vill driva frågor som gör arbetsmiljön  hållbar och  bättre för vårdförbundets medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Löner,  kompetensförsörjning, attraktionskraft

Min bakgrund är

Leg. Biomedicinsk analytiker. Har arbetat som BMA , Verksamhetschef, Vårdenhetschef, Kvalitetssamordnare samt de senaste 6 åren som BMA och Processledare. Jobbar även med Digital Patologi.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och intresserad , trygg , stark , glad och positiv

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift , har två stora barn och tycker om hästar samt att åka båt och promenera.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen, arbetsmiljö, hemarbete, kompetens, utbildning

Nominerade till kongressombud   

Anna Bergström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har idag varit ordförande för Vårdförbundet Gävleborg i snart sex (6) år. Jag känner att det är de sista året som jag blivit riktigt bekväm och trygg i min roll. Jag känner också att jag fortsatt har engagemanget kvar och vill ge mer.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor i allmänhet! Men jag brinner extra för värderingen av våra medlemmars kunskap, att få både allmänhet och arbetsgivare att se på våra medlemmar som de akademiker de är och värdera detta. Så lönefrågan ligger mig kanske allra varmast om hjärta. Men också andra villkorsfrågor som förutsättningarna för kompetensutveckling. Medlem ska inte behöva betala för sin egen vidareutbildning en utbildning som verksamheterna och arbetsgivaren många gånger kräver och behöver. I övrigt brinner jag för medlemmars rättigheter utifrån de lagstiftningar som finns, som arbetstidslagen man ska inte belasta våra medlemmar med mer övertid än vad lagen säger, det är en viktig principfråga då vi samtidigt jobbar för minskad arbetsbelastning och lägre veckoarbetstider. Samt att vi arbetar med frågan och ser en stor utmaning med höga sjukskrivningstal bland våra medlemmar. Så villkorsfrågor brinner jag lite extra för!

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2004, jag har alltid varit medlem i Vårdförbundet. Jag var förtroendevald på min arbetsplats MAVA Gävle sjukhus en kort stund innan jag blev "rekryterad" till att ta ett uppdrag på facklig tid i Vårdförbundet avdelning  Gävleborg.  Kort därefter blev jag invald som styrelseledamot och efter något år i den rollen blev jag vald till ordförande.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett stort lugn och ett mycket diplomatiskt förhållningssätt till min omgivning, både kollegor och motpart. En annan stark egenskap jag har är att jag har lätt att kommunicera och uttrycka mig  tydligt så att mottagen både förstår och tar till sig vad jag vill säga.  Jag har med åren blivit bra på att framföra, med stor tydlighet vart Vårdförbundet står i olika frågor, alltid med medlems bästa i fokus.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort allmänt engagemang, jag är en engagerad person helt enkelt. På min fritid är jag  ideellt engagerad i en ridklubb, jag nöjer mig inte då med att vara bara medlem utan är självklart ordförande i föreningen. Men det är jätteroligt, lärorikt och krävande och visst har jag haft stor nytta av mina erfarenheter som ordförande i Vårdförbundet in i den rollen och tvärt om.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att många frågor som är viktiga idag kommer fortsätta vara viktiga om 5 år även om jag tror att vi tagit steg framåt mot förbättringar. I flera frågor vi arbetar med idag finns målet väldigt långt bort och ibland flyttas målet längre bort ju närmare vi kommer. Tror att lön och arbetsmiljö fortsatt kommer vara högt upp på agendan även om 5 år.

Anette Sköld

Christina Norling

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har suttit i styrelsen för Vårdförbundet avd Gävleborg i 5 år. Jag vill gärna fortsätta att arbeta i styrelsen för att kunna påverka och fortsätta det arbete vi börjat.

Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljö, två viktiga faktorer som betyder mycket för att få personalen att känna sig uppskattade och göra ett bra arbete. Detta leder i sin tur att det blir lättare att rekrytera och att patienterna får en bättre vård.

Min bakgrund är

Jag är leg sjuksköterska sedan 2002 och har nu vidareutbildat mig till anestesisjuksköterska och till distriktssköterska. Jag är nu anställd inom primärvården i Gävle.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett stort engagemang för det jag arbetar med, jag är som person lugn och trygg och är inte konflikträdd. Jag har lätt för att samarbeta både grupp och ensam

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har fortfarande intresse och engagemang för fortsätta driva Vårdförbundets politik. De år som jag varit styrelseledamot har gett mig mycket kunskap och gjort att jag känner mig trygg i rollen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att villkorsfrågorna, lön och arbetsmiljö kommer att vara lika aktuella då även om jag hoppas att man kommit lite längre då.

Frida Sund

Hanna Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är intresserad av att driva professionsfrågor och frågor som förbättrar arbetsmiljön för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Jag är mest intresserad av professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad barnmorska sedan -12 och legitimerad sjuksköterska sedan -09. Jag arbetar för närvarande på gynmottagningen i Gävle och har tidigare arbetat både inom BB och förlossningsvården. Jag är sedan årsskiftet förtroendevald på min arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Jag är nyfiken och har ett stort intresse av att lära mig nya saker.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om 5 år så tror jag att det fortsatt kommer vara viktigt för våra medlemmar med en bra löneutveckling och bra arbetsmiljö.

 

Karin Molin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt engagemang. Jag har funnits med i styrelsen sedan 2007, under dessa år har  jag varit ledamot med varierande mängd facklig tid. Jag  har nu tackat ja till nominering till vice ordförande vilket blir en ny utmaning för mig om jag blir vald. Jag brinner fortfarande för fackliga frågor och möjlighet till att vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Löneutveckling under hela yrkeslivet och en bra arbetsmiljö. Alla villkorsfrågor är viktiga att jobba vidare med.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1990.Specialist utbildad inom intensivvård 1992 och anestesi 1997. Arbetar som anestesi sjuksköterska på operation i Bollnäs.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn och eftertänksam med ett stort mått av tålamod. Lång erfarenhet av fackligt arbete och olika villkorsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är även engagerad  inom annan föreningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Den fortsatta bristen på våra yrken kommer att bli ännu tydligare. Vi måste fortsätta med att hitta smarta lösningar och inte dubbel arbeta pga ex dåliga datasystem. Våra lönefrågor kommer att fortsätta vara viktiga frågor tillsammans med våra arbetstidsfrågor.

Karin Uggla

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är intresserad och har ett stort engagemang i att driva medlemmarnas frågor och förbättra vården.

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor är lönen och villkor kring arbetsmiljö, att vår akademiska kompetens ska värdesättas inte bara i lön utan också höjd status på vårdförbundets alla yrken.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2003 och distriktssköterska sedan 2006. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2019 och arbetat fackligt på deltid sedan feb -21 och på heltid sedan mitten av aug -21. 

Mina främsta styrkor är

Mitt stora engagemang och driv för det jag arbetar med, jag ser till att saker blir gjorda. God samarbetsförmåga men tycker också om självständigt arbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som person är jag lugn, trygg och ansvarfull. Det fackliga arbetet senaste halvåret har gett mig ökat intresse engagemang för de viktiga frågorna som vårdförbundet driver och ska driva i framtiden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsvillkor och kompetens tror jag fortsatt kommer vara aktuella frågor om fem år men hoppas och tror att vi då kommit en bit på vägen.

Katarina Gustavsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under min tid som yrkesverksam sjuksköterska och förtroendevald i en kommun så ser jag att det behövs krafttag för att förbättra kunskaper om de lagstiftningar (HSL, ATL osv.) som berör sjuksköterskor, det gäller både yrkesverksamma och arbetsgivare.

En annan mycket viktig del att verka för är fortbildnings/vidareutbildnings möjligheterna som måste förbättras och möjliggöras för att säkra nuvarande och framtida vård i kommunal regi men även för att ha kompetens nog att utveckla den vård och omsorg som kommunen har ansvar för. Kommunerna släpar efter här i förhållande till regionen och tappar konkurrenskraft vid behov av rekrytering. Sverige som helhet har behov av att ha kunniga, pålästa engagerade och rätt avlönade sjuksköterskor oavsett var man är yrkesverksam.

Mina viktigaste frågor är

Löner och arbetsvillkor är det alltid aktuellt att kämpa för. Betald utbildning eller mycket förmånliga villkor för att utbilda sig inom de områden som är aktuella och väsentliga inom kommunernas ansvarsområden. Det med sikte på ett förväntat större ansvar för kommunerna vad gäller framför allt de äldre kommuninnevånarnas sjukvård.

Min bakgrund är

Jag började som Undersköterska i mitten på 70 talet. Utbildade mig till sjuksköterska och blev klar år 2000. Har i huvudsak arbetat med palliativ vård, akut medicin, process och projektledare inom palliativ vårdutveckling i Norra regionen och inom Regionalt cancercentrum Norr.

Fackligt ansluten i Vårdförbundet redan från start som sjuksköterska. Förtroendevald för sjuksköterskorna på Stockholms sjukhem under 4 år samt arbetstagarrepresentant i styrelsen. Nu förtroendevald för kommunens sjuksköterskor i Hudiksvalls kommun sedan 3 år och from februari i år förtroendevald med facklig tid 3 dagar /veckan i Avd. Gävleborg med ”uppdrag” riktat ut mot de kommuner som finns i Region Gävleborg.

Mina främsta styrkor är

Har lätt för att föra talan och ibland även ifrågasätta vad gäller det som berör och påverkar mig och mina medarbetare. Har jag tagit mig an en uppgift som engagerar mig så fullföljer jag den. Har många idéer och tankar kring det som engagerar mig. Har lätt för att samarbeta. Kan se saker utifrån ett ”helikopterperspektiv”. Uppskattad inte bara av medlemmar utan även av arbetsgivaren i förtroendevald rollen.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag vill göra skillnad för dom jag möter det är min drivkraft - privat, som sjuksköterska och som förtroendevald.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om jag ska sia utifrån ett kommunperspektiv så tror jag utifrån det jag skrivit ovan - det kommer att vara ännu viktigare att skapa goda förutsättningar vad gäller arbetsvillkor och lön för att rekrytera till yrket sjuksköterska. Sjuksköterskor måste erbjudas fortbildning/vidareutbildning i mycket större utsträckning än vad som sker i dag i kommunerna.

Arbetsmiljön kommer även den att vara mycket viktig, i synnerhet om utvecklingen vi ser i dag med att allt fler vårdas i hemmet och att den typ av vård fortsätter att öka. En fråga som är aktuell i flera av regionens kommuner är antalet patienter som en enskild sjuksköterska kan ha omvårdnadsansvaret för och ändå ansvara för individen på ett patientsäkert sätt.

I dag kan en enskild sjuksköterska ha uppemot 55 patienter som ”oas”. Här kommer man att behöva arbeta fram nyckeltal för de olika typerna av verksamheter. Antalet patienter som man har ansvar för påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön.

Ritva Fridell

Susanne Falk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har idag varit styrelseledamot för Vårdförbundet avdelning Gävleborg i snart fyra år. De här åren har gett mig mer kunskap och insyn i uppdraget. Det gör att jag nu känner mig trygg i rollen. Jag har fortfarande ett stort intresse och engagemang att fortsätta att driva Vårdförbundets politik och hjälpa medlemmar i olika ärenden.

Mina viktigaste frågor är

Lön och löneutveckling har alltid varit de viktigaste frågorna för mig och är det fortfarande. Speciellt efter pandemiåret där medlemmarna förväntar sig att arbetsgivaren förstår våra medlemmars värde. Även pension, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är frågor som jag tycker är jätteviktiga. I de här frågorna vill jag vara med och påverka.

Min bakgrund är

Jag är operationssjuksköterska och har min anställning på centraloperation i Gävle där jag arbetat sedan 1992. Hösten 2012 valdes jag till facklig förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats. 2017 blev jag invald i styrelsen och har sedan dess haft facklig tid.

Mina främsta styrkor är

Jag är en lugn och trygg person. Jag är inte konflikträdd utan ser det mer som en situation där man löser ett problem eller missförstånd genom dialog. Jag tar gärna emot hjälp om jag behöver och delar gärna med mig av min kunskap till andra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Uppdraget som styrelseledamot har varit intressant och lärorikt. Det har fått mig att bli mer engagerad att arbeta med Vårdförbundets frågor både ur det politiska fältet och med villkorsfrågor nära medlemmarna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att fortsätta driva Vårdförbundets politik om lön, löneutveckling, jämställda löner, pension, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. De frågorna kommer alltid att vara aktuella.

Suzanne Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har fortfarande frågor samt funderingar kvar att jobba med, har ändå jobbat något år. Ett stort intresse för arbetsmiljö och den enskilde individen. Tycker att detta uppdrag är viktigt, roligt, intressant och ibland även utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön och individen. Då jag de senaste åren har haft de privata medlemmarna på mitt bord så måste jag säga att detta område är viktigt för mig, få dessa att bli medlemmar och kunna engagera sig på sina arbetsplatser.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2000, nyligen läst och är nu diabetessköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, engagerad, positiv.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Mitt intresse för de som jobbar inom de privata, kommer från då jag jobbade på Bollnäs sjukhus och Aleris.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönerna och vår arbetsmiljö. Att vi har lika fokus på medlemskapet oavsett anställning i region, kommun, stat eller privat.

Ursula Wilhelmsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tror att jag kan göra skillnad. Jag vill driva frågor som gör arbetsmiljön  hållbar och  bättre för vårdförbundets medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Löner,  kompetensförsörjning, attraktionskraft

Min bakgrund är

Leg. Biomedicinsk analytiker. Har arbetat som BMA , Verksamhetschef, Vårdenhetschef, Kvalitetssamordnare samt de senaste 6 åren som BMA och Processledare. Jobbar även med Digital Patologi.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och intresserad , trygg , stark , glad och positiv

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift , har två stora barn och tycker om hästar samt att åka båt och promenera.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen, arbetsmiljö, hemarbete, kompetens, utbildning

Nominerade till avdelningsvalberedare 

Anders Fredin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Är för närvarande med i Valberedningen och kan fortsätta med det.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1985. Arbetat främst på akutmottagningen i Hudiksvall med en mellantid som vårdlärare i Söderhamn i ca 10 år.

Mina främsta styrkor är

Envishet och lyhördhet.

 

Fredrik Boman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har suttit i valberedningen under den gånga perioden och har på slutet även varit sammankallande. det har varit ett roligt och givande uppdrag och jag stället gärna upp för omval om årsmötet vill ge mig förnyat förtroende.

Mina viktigaste frågor är

Att bidra till att vi har en bra fungerande styrelse för våran lokala avdelning som kan representera våra medlemmar. Detta även vad gäller profession, ålder och ursprung.

Min bakgrund är

Är 32 år, Uppväxt i Borlänge, läst till BMA på Linköpings universitet, jobbar nu sedan nio år som BMA på kliniskkemi och transfusionsmedicin på Gävle sjukhus och har under flertalet av de åren även varit förtroendevald. Är för en av två förtroendevalda där och har ansvar för skyddsområdet för transfusionsmedicin.

Mina främsta styrkor är

Jag är social och inte rädd för att prata med folk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen och arbetsmiljön är ju här självklara men utifrån valberedningens perspektiv tror jag att det kommer att vara viktigt att vi har en styrelse som alla känner att representerade i och av speciellt vad gäller profession och ursprung.

Frida Sund

Helena Törnström

Min bakgrund är

Från början arbetat på Kirurgen i Gävle, på vårdavdelning och därefter som operationsplanerare. Numera kommunsköterska på SÄBO.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har mina djur hemma som min största tillgång för återhämtning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi är tillräckligt många för att möta framtidens behov. Hur gör vi våra yrken mer attraktiva?

Ritva Fridell.

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Som valberedare kan jag bidra till sammansättningen av en väl fungerade styrelse.

Mina viktigaste frågor är

En viktig fråga för mig om jag skulle bli invald i avdelningsvalberedningen är att framtida styrelser består av en blandning av flera olika personligheter och att Vårdförbundets alla fyra professioner kan känna att Vårdförbundet är deras representant oavsett om du är sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller barnmorska.

Min bakgrund är

Jag är en legitimerad biomedicinsk analytiker som de senaste 5 åren varit invald i styrelsen för Vårdförbundet avdelning Gävleborg som vice avdelningsordförande. Efter noga övervägande har jag bestämt mig för att återgå till kliniskt arbete.

Mina främsta styrkor är

Jag har god kännedom om länets olika arbetsplatser och har genom åren skaffat mig ett kontaktnät av medlemmar och förtroendevalda som kan vara lämpliga för olika uppdrag inom lokal avdelningen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor och professionernas karriärvägar för att för att värderingen av våra yrken ska förändras.