Hänt i avdelning Gävleborg

Här får du ett litet axplock från aktiviteter vi haft för oss den senaste tiden.

Den 30 augusti var det politikerträff.

Detta var en aktivitet vi sent beslutade om att genomföra och det efter påtryckningar från er medlemmar. Det fanns en stark önskan om att få möta regionspolitikerna då vi under våren åkte runt och haft debatt med tre av våra tio kommuners politiker.

Så en torsdag kväll i augusti kom alla inbjudan politiker, majoritet som opposition, till en paneldiskussion med Vårdförbundet. I panelen fanns Vårdförbundsrepresentanter från alla lager, Anna Berglund förtroendevald från kirurgen Gävle, Anna Bergström avdelnings ordförande i Gävleborg samt Ann Johansson vice förbundsordförande, men den viktigaste parten i samtalet var publiken som bestod av er medlemmar.

Det blev bra diskussioner och ämnen som avhandlades var tillgänglighet, arbetsmiljö och bemanning, kompetensförsörjning och villkoren för vidareutbildning inom ramen för anställningen. Vårdförbundets lösning AST – akademisk specialist tjänstgöring.

Både oppositionen och majoriteten har efter debatten gjort uttalanden medialt att villkoren ska förbättras vilket vi nu ska se till att de håller!

Vår medlemsresa ute till havs gick av stapeln den 2-3 september.

Vi gav oss ut på en resa tillsammans med 45 stycken medlemmar, detta gav både energi och medlemsvärde men också mycket kunskap då programmet bestod av lika mycket nöje och egentid som utbildning. Ämnen vi höjde vetskapen inom var bland annat vikten av medlemsrekrytering, årsmöte och motioner, kongressen och dess beslut, förtroendevalda på arbetsplatsens roll och löneprocessen.

Mycket uppskattad aktivitet både av de som deltog men lika mycket av de som anordnade!

Vårdförbundet gick segrande ur uppgörelsen med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Tidigare hade Vårdförbundet och SKL olika uppfattning om vilken ersättning som skulle utgå för den extra timme som uppstår i samband med övergång från sommartid till normaltid (vintertid).

Segern innebär att både hel- och deltidsanställda medlemmar nu får enkel övertidsersättning för den extra timmen.

Uppgörelsen gäller från 13 september 2018, med första praktiska tillämpning natten mot söndag 28 oktober 2018, då vi går över till normaltid (vintertid).

Sist men inte minst vill vi påmina dig om att ändra dina medlemsuppgifter!

Du kan logga in med Mobilt BankID och ändra dina medlemsuppgifter! Detta är mycket viktigt så du nås av rätt information.

Sprid det gärna till alla dina kollegor.

Under vår medlemsvecka, V47, kommer våra populära biokvällar upp. Håll utkik på webben och facebook för mera information!