Event för studenter på Högskolan

Studenter i skolmiljö.

Den 2 maj besöker Vårdförbundet tillsammans med VOX Högskolan i Gävle. Vi informerar och pratar om anställningsavtal, CV, med mera!

Tid och plats

Onsdag den 2 maj, klockan 12:00-13:00 på Högskolan i Gävle, lokal HIG 51325

Anmälan

Vi bjuder på lättare förtäring, så anmälan görs till VOX - Se EVENT den 2/5 på VOX hemsida.

Välkommen!