Stipendier från Vårdförbundet Gävleborg; kandidatnivå och magisternivå 2019

Vårdförbundet Gävleborg utdelar varje år två stipendier till studerande vid Högskolan i Gävle.

Det ena stipendiet är på 5 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad. Det andra stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

För båda stipendierna gäller:

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid vad som är relevant för sjuksköterskeyrkets utveckling. Stipendierna kan delas mellan studenter som utfört ett gemensamt examensarbete, men inte mellan flera examensarbeten på samma nivå. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet. Beslut angående stipendiet fattas av Vårdförbundet Gävleborg

En kort presentation av examensarbetet förväntas på årsmötet för att erhålla stipendiet. När examensarbetet presenteras ska författarent vara närvarande, är det flera personer som står som författare ska samtliga vara närvarande.

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från datum 2018-08-15. Betygsdatum i Ladok gäller.

Stipendiet utdelas varje år vid Vårdförbundet Gävleborgs årsmöte den 16 september 2019.

Ansökningar ska vara Vårdförbundet Gävleborg tillhanda senast 31 augusti. Ansökan sker via info.gavleborg@vardforbundet.se

Uppgifter som måste finnas med.

·         Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer,

·         Vilket stipendium du/ni söker

·         Examensdatum.

·         Bifoga examensarbete

·         Bifoga examensbetyg

 

VÅRDFÖRBUNDET Avdelning Gävleborg Norra Rådmansgatan 8 A, 80311 Gävle Tel: 0771-420 420

E-post: info.gavleborg@vardforbundet.se www.vardforbundet.se

Facebook