Stipendier från Vårdförbundet Gävleborg

Vårdförbundet Gävleborg utdelar varje år två stipendier till studerande på kandidatnivå och magisternivå vid Högskolan i Gävle.

Stipendiet utdelas varje år vid Vårdförbundet Gävleborgs årsmöte den 14 oktober 2018.

Läs mer om hur du ansöker.

Ansökningar ska vara Vårdförbundet Gävleborg tillhanda senast 15 augusti. Ansökan skickas till: info.gavleborg@vardforbundet.se