Röntgensjuksköterskedagen 8 november

Den 8 november är det den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. Var med i utlottning av fika till din arbetsplats!

Vi kommer att ha utlottning av Fairtrade-fika för att fira denna dag.

Skriv och skicka in till oss varför just din arbetsplats ska vinna?!

Senast den 4 november vill vi ha ditt bidrag till e-post info.gavleborg@vardforbundet.se

Vinnarna kommer att kontaktas och namnen publiceras på vår hemsida 8 november och fikakassen levereras ut så fort tillfälle ges.