På gång i Gävleborg

Sjuksköterskor i samtal med varandra i en korridor på medicinmottagningen på Nyköpings lasarett. Den ena sjuksköterskan håller i några papper som de båda tittar på.

Här kommer augusti månads utskick, som denna gång skrivs av Anna Bergström, avdelningsordförande i Gävleborg.

Sommaren 2016

Hej alla medlemmar!
Nu har sommar och semester passerat för de flesta och hösten kommer med stormsteg.  Även hösten verkar kunna bli en tuff period på många arbetsplatser. Många medarbetare har för att hjälpa sin verksamhet tagit ut mindre semester under sommarmånaderna och istället ska de nu ha sin lagstadgade semester under hösten.

Detta är effekten av att arbetsgivaren inte lyckas rekrytera och ha en bemanning som tillgodoser semester, föräldraledighet och sjukdom utan istället råder en sommarsituation, i mångt och mycket året om.

Från Vårdförbundet har vi passat på att göra många arbetsplatsbesök under sommaren.  Alltid så roligt att träffa er medlemmar i er vardag, att få hinna byta några ord om hur ni har det. Det ger oss en bra bild som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete och i möten med arbetsgivare och politiker.

Det vi kan säga efter den här sommaren är att medlemmar upplever situationer olika, en arbetsplats eller en dag som en medlem tycker känns helt ohållbar upplever en annan som ganska okej.

Det gemensamma som vi sett när vi varit ute på arbetsplatserna är ändå att det är ni, ert arbete och att ni ställer upp och tänjer på er, som håller verksamheterna igång! Frågan är, till vilket pris? Orkar ni arbeta hela året om och hur länge?

Hösten 2016

Nu rullar hösten och även Vårdförbundets verksamhet igång och vid årsmöte den 9 oktober går även startskottet för verksamhetsåret 2017.

Vi har många utbildningar för förtroendevalda på arbetsplatserna under hösten.

  • Grundutbildning för de som inte redan gått den med inledande introduktionsdag. Läs mer här
  • Även flera olika fortbildningstillfällen för förtroendevalda är inplanerade till hösten. Läs mer här

  • Vårdförbundet har också en planerad medlemsresa till Ullared, dock redan fullbokad men det går att anmäla sig till reservplatserna. Läs mer här

Mer information om vad som händer under hösten finns på vår lokala hemsida och anmälan gör du via "Aktiviteter & utbildningar" .

Vårdförbundet nationellt och lokalt

Vårdförbundet finns i hela Sverige, i 21 olika avdelningar. I de allra flesta frågor arbetar vi enat och samverkar. Vårdförbundet har en gemensam verksamhetsplan i alla 21 avdelningar, det betyder att vi har samma inriktningsmål alltså långsiktiga mål, vi har också samma kortsiktiga mål eller operativa mål i hela vårdförbundet, i hela Sverige. Sedan har vi ofta lokala arbetssätt och aktiviteter för vårt arbete att nå våra långsiktiga och kortsiktiga mål.

Det kan ändå, som medlem vara bra att känna till våra inriktningsmål, våra långsiktiga och övergripande mål som beslutades av kongressen 2014 och som är de samma ända fram till kongressen 2018.

Inriktningsmål 1: Att människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4: Medlemsutveckling, Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.
Det här är vad Vårdförbundet övergripande vill. Kan tyckas självklart men inte alltid så lätt att uppnå, arbetet pågår ständigt!

Kontakt

Vi ses under hösten och glöm inte att kontakta oss om du har frågor eller bekymmer. Glöm heller inte att höra av dig om du har tankar, idéer, funderingar och förslag som kan göra att vårt arbete går framåt och blir bättre.

Skicka ett mail till: info.gavleborg@vardforbundet.se eller ring till vår administratör, som kan guida dig rätt tfn: 026-664567.